Strinda  historielag  


 

Stiftet 9. mai 1996

   

 
     
 

Is var Norges nest største eksportartikkel i 1899
 

Gjennom tidene er forskjellige måter tatt i bruk ved lagring og bevaring av mat. Salting eller tørking er velkjent, og blir brukt også i våre dager. Ønsker om å beholde matvarene ferske over en tid har ført til dagens kjøle- og fryseteknikk. Denne teknikken hadde imidlertid sin forløper – bruk av naturis.

Asbjørn Johansen har i årboka Strinda – den gang da for 2005 skrevet en artikkel om "Issaging på Vikeraun-tjønna i gamle dager".
Les artikkelen

 

 

 

I første halvdel av dette århundre ble naturis brukt til å holde temperaturen nede ved bevaring og lagring av mat. Ising av sild og fisk ved transport, omsetning og lagring, kjøling av melk og melkeprodukter på mottaksmeierier, produksjonsmeierier og i utsalg. I byene ble det, tildels også i privathusholdningen, brukt naturis. Enkelte steder utviklet det seg til en industri dette å ta opp og lagre is i ishus om vinteren, for siden å frakte den til steder hvor enkelte firma drev omsetning i inn- og utland. Det var spesielt i forbindelse med eksport av sild og fisk det ble brukt mye naturis. Her i Trøndelag var det firmaene "Iscompaniet A/S" og "Nikolai Dahl" i Trondheim som drev med naturis og isopptakingsvirksomhet.

 

Se større bilde    
 
 


Se større bilde Foto: Fjellanger Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

 


Se større bilde Foto: Fjellanger Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

På dette bildet over Sæterbakken ser du Vikarauntjønna til høyre i bildet. Bildet er tatt av Fjellanger- Widerøe i 1953.

 

Her er et luftfoto tatt av Fjellanger –Widerøe fra 1948 som viser gården Vikeraunet Øvre. Bildet er tatt mot nord og Vikerauntjønnas østre del ses på bildet.