Strinda  historielag  


 

Stiftet 9. mai 1996

   

 
     
 

Teglverkskrysset
 

 

  Se større bilde               Foto: Fjellanger Widerøe.
    Kopi fra Universitetsbiblioteket.

 

Teglverkskrysset eller Korsen, var navnet på krysset mellom Brøsetvegen og Sigurd Jorsalfars veg.

Den vegen som bøyer av bak bussen er oppkjøringen til gården Søndre Reitgjerdet. Denne gården var i mange år eid av Strinden Teglverk. Byggverket i øvre høyre hjørne er kabelbanen til teglverket, der banen krysset over Brøsetvegen i bro.

(Dette vegkrysset ble omtalt som Påskenøtt nr 1-2008.)


 

       
Har du lest historien om Strinden Teglverk slik den sto beskrevet i årbok 2006 Strinda – den gang da?
Du finner artikkelen her.
Forhåpentlig kommer vi tilbake med mer stoff fra denne bedriften i et senere nummer av årboka.
 


Se større bilde

I 1939 var forekomstene av leire oppbrukt på Søndre Reitgjerdet. Det ble derfor bygget en ny kabelbro over Brøsetvegen mellom Reitgjerdet Søndre og Lille Reitgjerdet. Adresseavisen brakte en nyhet om dette 14. mars 1939. På fotoet tatt fra Teglverkskrysset og opp Brøsetvegen kan vi skimte arbeiderne i ferd med å bygge broa.
   
 

Se større bilde
           Foto: Fjellanger Widerøe.

    Kopi fra Universitetsbiblioteket.

 
 

Vi spurte også om nummeret på den bussen som gikk der i 1950. Her er riktig svar rute 5 Moholt.

På dette bildet fra 1952 ser vi Teglverkskrysset med gården Søndre Reitgjerdet i forgrunnen.  Bussen på bildet er på veg tilbake mot byen etter å ha snudd i ”Gryta”, dvs. i krysset mellom Steinanvegen og Loholt allé.

En byggetomt vises til venstre i bildet. Det kan se ut som om massene er blitt kjørt ut med trillebår.

 
       


Se større bilde             

 

Siste spørsmål var hvilke andre rutenummer har bussene hatt som passerte gjennom dette krysset?
Da tenker vi primært på rute 6 Jonsvatnet som kjørte i traseen Granåsvegen – Brøsetvegen, før Omkjøringsvegen ble bygget. På bildet fra Gule sider ser vi deler av bebyggelsen på Søndre Reitgjerdet slik den ligger i dag.

Moholtbussen hadde en periode et tosifret nummer – 22 – , men kan noen si hvor lenge dette varte?