Innmelding i Strinda historielag

 
Medlemskontingenten for 2020 er kr 250,00 for enkeltmedlemmer og kr 300,00 for par.
Dette inkluderer 1 årbok som kan hentes hos styremedlemmene eller på medlemsmøtene våre. Medlemmer som er bosatt utenfor Trondheims-området vil få 1 årbok tilsendt uten ekstra porto.
 
Felt med * må fylles ut
Fornavn: *
Etternavn: *
Postadresse:   *
Postnr:     *
Poststed:   *
E-post: *
Telefon: *
     
Velg type medlemskap:    
Enkeltmedlem kr 250,00  

Par kr 300,00

     
Hvis parmedlemskap er valgt; skriv inn navn på ektefelle/samboer.  
Fornavn:
Etternavn:
   

* Jeg har lest og samtykker i Samtykkeerklæringen (Sett et X)

 
Annen merknad vedr. innmeldingen:
   
Betal medlemskontingenten til vår konto:  4200 33 35040; eller vi sender en giro dersom innbetaling ikke kommer etter en måned.