Strinda den gang da 2013

Innhold

Forord ..................................................................................................................... 3

Jan P. Breida:
Rotvoll i Grevens tid............................................................................................... 7

Jan P. Breida:
I Grevens spor. Botaniske vandringer i Rotvollparken ......................................... 53

F. Gjervan: Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld 1793 ..................... 55

Bodil Skjånes Dugstad intervjuer Ragnar Jenssen og Trygve Lingås:
Leik og oppvekst på Lade i årene 1930 – 1950 .................................................... 61

Ragnhild Lande:
Hvor ble det av dem? Om gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade......... 82

Randi Tvete Vik:
100 år i 2013.
Møte med Ingrid Løberg. Glimt fra Strinda i 1913. .................... 100

Ivar Erlend Stav:
Jonsvannsruta 1920 - 1950 ................................................................................. 110

Per Øverland:
Nikolay Ivanovitch Sokolov - krigsfange i Strinda ............................................ 135

Thyra Solem:
Hageplanter i Trondheim og Strinda anno 1768 ................................................. 154

Ragnhild Lande og Thyra Solem:
Biskop Gunnerus og den botaniske hagen hans på Berg .................................... 160