Strinda den gang da 2012

Innhold

Forord .................................................................................................................... 5

Halvard Bjørkvik:
Kva område var Strinda?........................................................................................ 7

Knut Krogshus:
Nidar 100 år ......................................................................................................... 24

Elisabeth Bochkon Tøsdal:
Småskolejenter på Strindheim skole fra 1957 .................................................... 42

Jan Breida:
Ullstrømper til Afrika
Glimt fra misjonens barndom i Strinda .............................................................. 58

Gunnar Frog:
Fra Marienberg sportsklubb til Strindheim idrettslag ...................................... 107

Nils Estenstad:
Skiutstyr i hoppbakken ...................................................................................... 117

Kjell Bløtekjær:
Gamle skibakker i Strinda ................................................................................. 127

Margrethe C. Stang:
Villa Kvernbakken – en villa med mange ansikter ........................................... 150

Eivind Hasle:
På sporet av eit liv - - -
Strinda-guten som vart ”territorialsjef” i Kongo
Major M. G. Jyssum (1881-1975) ..................................................................... 161