Strinda den gang da 2011

Innhold

Forord ..................................................................................................................... 5

Jan P. Breida:
Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske - et 150-årsminne....................................... 7

Sigurd A. Fjær:
Strinda Landbrukslag 1811 - 2011 ....................................................................... 34

Nils Estenstad:
Minner fra oppveksten på Valentinlyst ................................................................. 59

Åsta Prøsch:
Minner fra Sør-Trøndelag fylkes arbeidsskole på Moholt 1934 - 50 .................... 78

Per J. Mo:
Da hakekorsflagget ble fira på Kristiansten festning ............................................ 88

Randi Kvistedal:
Sverre By. Pedagog - barnebokforfatter - nynorskforkjemper ............................. 91

Ivar Erlend Stav:
I fangenskap på Vollan i 1944 ............................................................................ 102

Bjørg Lervik og Gunnar R. Bromstad:
Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor .............................................. 118

Solveig Solem:
Stokkanområdet - fra husmannsplasser til universitetsområde ........................... 128

Kari S. Bøckman:
Berg kirke – et dugnadsprosjekt ......................................................................... 142