Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad
Styremedlemmer

Torleif Hagen

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Aasta J. Loholt
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2019 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2019  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
 
 
 
 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Hvem var de?
Menneskene bak gater og veger i Strinda

 

Ingrid J. Brissach i Adresseavisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Strinda historielag har fått tillatelse til å vise denne enestående samlingen av artikler som ligger i Adresseavisens arkiv. 

(Trykk på gatenavnet for å lese artikkelen)

Aasmund Vinjes gate
Albertine Wærness veg

Alette Beyers veg
Alfred Getz` veg
Alfred Trønsdals veg
Anders Tvereggens veg
Andreas Holms vei
Ankers gate
Anton Kalvaas gate
Antonie Løchens vei
Arkitekt Christies gate

Arkitekt Ebbels veg
Armauer Hansens veg

Arne Fjellbus veg
Astri Aasens veg
Baard Iversens veg
Benneches vei
Bergittavegen
Bergmester Bachkes vei
Bernhard Getz gate
Bernt Lies veg
Biskop Darres gate
Biskop Skaars gate

Bragstads veg
Brian Smiths gate
Brit Grytbaks veg
Broder Knudtzons vei
Brodtkorbs vei
Bryns vei
Bøckmans vei
Brænnes veg
Bugges veg
Casparis gate

Cecilie Thoresens veg
Christian Monsens gate

Dr. Sands veg
Dybdahls vei
E. C. Dahls gate

Edgar B. Schieldrops veg
Eilert Sundts gate

Einar Øfstis veg
Essendrops gate
Even Lorengs veg
Falsens gate
Fernanda Nissens veg
Fredrikke Qvams veg
Frode Rinnans veg
Gabriel Scotts veg
Garmanns veg
Geelmuydens gate
General Bangs vei
General Buddes gate
General von Hovens gate
General von Kroghs gate
General von Schmettows alle
General Wibes veg
Gina Krogs veg
Gisle Johnsons gate
Griffenfelds gate
Grundtvigs gate
Gudes gate
Gunnerus' gate
Gustav Byes vei
Gyldenløves gate
Hanna Winsnes' veg

Hans Aanruds veg
Hans Barliens vei

Hans Baucks veg
Hans Finnes gate
Hans Hagerups gate

Hans Michelsens veg
Hans Nissens gate
Harald Bothners veg
Harald Langhelles veg
Harry Borthens veg
Helmer Lundgrens gate
Henrik Angells gate
Henrik Mathiesens vei
Henry Gleditsch veg
Herman Krags veg
Hjalmar Haalkes veg
Hjalmar Johansens vei
Hofstads vei
Holtermanns veg
Ingeborg Aas veg
Ingvald Undsets gate
Ivar Lykkes veg

Ivar Skjånes` veg
Jacob Rolls gate
Johan Svendsens gate
Jørgen B. Lysholms vei
Jørgen Bjelkes gate
Kaptein Kaalds vei
Kaptein Roosens vei
Kleists gate
Klingenbergs vei
Klüwers gate
Knut Glomsaas`s vei 
Kolbjørn Hejes veg
Konsul Lorcks gate
K. O. Thornæs' veg
Krogness gate
Lagmann Dreyers gate

Lagmann Lindboes vei
Landstads vei
Lars Onsagers veg
Lauritz Jenssens gate
Leif Tronstads veg
Lindemans gate
Lossiusvegen
Ludvig Musts veg
Marie Michelets veg
Marie Wexelsens veg
Mauritz Hansens gate
Michel Grendahls vei
Moslings gate
Motzfeldts gate
Nannestads veg 
Neufeldts gate

Nils Ryjords vei
Nina Griegs veg
Nordahl Bruns vei
O. J. Høyems gate

Olaf Nordhagens vei
Olav Nygards veg

Olav Trondsons veg
Ole Soelbergs vei
Ole Tesliens vei
Ole Vigs vei
Oscar Wistings vei
Overlege Kindts gate
P. A. Munchs gate
Paul Fjermstads veg
Peder Kroghs veg
Peder Østlunds veg

Peter Egges vei
Peter Lies vei

Pianist Sandbergs vei
Professor Brochs gate
Professor J. H. L. Vogts veg

Professor Mørchs veg
Richard Birkelands vei
Richard Withs vei
Riddervolds gate
Riiser-Larsens vei
Rogerts gate
Schirmers gate
Schives gate
Schiøtz vei
Schmidts gate
Schnitlers vei
Schultz gate

Schwachs gate
Schøllers gate
Schøyens gate
Sem Sælands vei
Sigrid Johansens veg
Sigurd Einbus veg
Skavlans vei
Sodemanns gate
S.P. Andersens veg
Stadsingeniør Dahls gate
Suhms gate
Sverdrups vei
Sylvester Sivertsons gate

Tambs Lyches veg
Tellefsens gate
Tessems veg
Thaulowbakken
Thomas Hirsch gate
Thomas von Westens gate
Thoning Owesens gate
Thora Storms vei
Thorvald Erichsens vei
Throne Holsts allé

Tidemands gate
Torbjørn Bratts veg
Trenerys gate
Trygve Thesens vei
Udbyes gate
Ulstadløkkveien
Veimester Kroghs gate
Victoria Bachkes vei
Viktor Baumanns vei
Vilhelm Krags veg
Vilhelm Storms gate
Wedels gate
Weidemanns vei
Wessels gate
William Farres veg
Aasta Hansteens veg

  

Navnesafari på Strinda

 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker