Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Historielagets bedriftsbesøk hos TINE-Tunga 23. februar 2009


Se større bilde                                            Foto: Sigurd Fjær


 

I årboka ”Strinda den gang da 2007” fikk vi en dekkende beskrivelse av historikken til de bondeeide bedriftene som etablerte Landbrukssentret på Tunga årene 1960 til 1973.

Trøndermeieriet mottok melk for første gang den 8. desember 1971. I rekken av historielagets bedriftsbesøk var det derfor naturlig å be TINE om ”audiens” på Tunga for å få dagsaktuell kjennskap til hva er TINE – Tunga i dag. 

TINE-Tunga ønsket at vi la besøket til dagtid for å få vist produksjonsanlegget i drift og videre at besøksgruppen var på maksimalt 30 personer. Dermed ble frammøtet satt til kl 10 og vi måtte foreta påmelding som medførte at vi var fulltallig 6 dager før besøket.
 

Se større bilde                                            Foto: Sigurd Fjær


Prosjektleder Terje Drøyvold presenterte TINES virksomhet på Tunga på en utmerket måte og svarte på våre utallige spørsmål. Totalt er det i dag 220 ansatte på TINE – Tunga og de tar imot ca. 64 mill liter melk per år som blir til følgende 70 produktvarianter: Konsummelk og fløte til Midt-Norge samt landsdekkende produksjon av ”Go`morgen” og ”Biola” produkter. Videre ivaretar anlegget på Tunga lager og utekspedering til Midt-Norge av samtlige drikkeprodukter fra TINE + Fjordlands porsjonsmiddager. Totalantallet av drikkeprodukter inklusive ulike forpakninger er nå på om lag 400 og det krever nødvendigvis et stort lager og en høg effektivitet i ekspederingen. Ettersom sortimentsantallet har økt år for år er det nå igangsatt prosjektering av nytt ekspedisjonslager som trolig finner sin løsning med at det bygges i høyden.  

På et Midtnorsk kart fikk vi kjennskap til hvor en i dag har melkeprodusenter og til hvilke meierianlegg melka leveres.
 


Se større bilde                                            Foto: Sigurd Fjær


Besøksrunden medførte uniformering med kvite luer og ”lagerfrakk”.

Besøket foregikk på galleriet ca. 10 m over fabrikkgulvet hvor melka ble ført i rør til ulike prosesser og tappepunkt for de ulike ferdigproduktene. 

Her foregikk arbeid for spesialister. Oppbygging og vedlikehold av fabrikken har vært og er faglig utfordrende. I den forbindelse er det tilfredsstillende for oss i Trondheim at ”melkefabrikkprodusenten”  Landteknikk har levert og leverer disse tjenestene, se årbok 2007. 

Avslutningsvis ble vi servert TINE`s ferdigprodukter og Terje Drøyvold og hans 2 omvisningsassistenter ble tildelt årbok 2008. Samtlige besøkende fikk et solid inntrykk av at matsikkerhet og produktkvalitet er ivaretatt på en betryggende måte og vi lovet uoppfordret å være gode ambassadører for TINE – produktene.      

  
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker