Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad
Styremedlemmer

Torleif Hagen

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Aasta J. Loholt
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2019 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2019  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Forslag til temaer

Nedenfor er en del emner og temaer som Årbokkomiteen for Strinda historielag har notert seg. Flere av disse emnene er aktuelle for artikler i kommende årbøker, og har forfattere knyttet til seg.

Har du opplysninger om disse aktuelle temaene? Eller andre tema du ønsker belyst i årboka Strinda - den gang da? Ta i så fall kontakt med årbokredaktøren. 

Årboka for 2020 blir nok uansett en spennende overraskelse og julegave for de aller fleste.

Nidar
Omkjøringsvegen
Mer om Strindens Teglverk
Bruk av flyhavna på Jonsvannet i 1946
Eggens gartneri
Strinda sykehus
Kjøpmann Olaf Selvli og hans butikker
Speiderliv i Estenstadmarka
Fra Nedre Charlottenlund
Minner fra Jonsvannet
Trondsletten
Lilleby smelteverk
Valsetbakken: Feiekoloni, krigen, husflidskole
Skoleminner fra siste krig - på Åsvang, Strindheim, Solbakken, Berg
NM 1954 - bak kulissene
Gatenavn/veinavn. Med kart
Mennesket bak gatenavnet
Mindre garder og husmannsplasser
Idrettslag. Strinda AIL, Strinda idrettslag, Charlottenlund, Ranheim, Strindheim
Idrett
Veiskillet forsamlingshus. Avholdslaget. Fakta og minner
Strindens telefonselskap
Bilruter. Moholt, Jonsvannet
Butikker på Strinda
Foreningsliv på Strinda - og om enkelte foreninger
Noe fra Strinda kommune
Emner fra Jonsvannstraktene
Tyholtområdet
Hoppbakker på/i Strinda
Dagligliv under siste krig
Gardsdrift på storgarder
Rotvoll asyl
Dr. Sand på Reitgjerdet. En foregangsmann i Strinda
Mannskoret Nøkken
Utviklingen av Berg-området
Strinda før og nå - Bilder da og nå
Mer om siste krig
Strindabibliografi
Pianist Sandbergs vei
Geologien på Strinda
Buckhaugen

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker