Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Anders Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevda
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2018 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2018 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen nå!

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Ukas presentasjon
Anders Hagen, en av arbeiderne ved
Strinden Teglverk


               
     Foto utlånt fra Hildur Faaness        

Anders Hagen var utdannet smed. I 1900 ble Anders ansatt på Strinden Teglverk og arbeidet der til han gikk av i 1946. På teglverket arbeidet han som smed og hovmester. En periode drev han egen smie på Engen hvor han også hadde lærlinger.


 


                                      Foto utlånt fra Hildur Faaness

Anders Hagen ble født 1.7.1876 på husmannsplassen Håggån i Klæbu. I 1900 giftet han seg med Anne Martha Thanem og sammen flyttet de til Strinda. Anne ble født 1. 2. 1881 og vokste opp på garden Tanem Nedre i Klæbu. Det skulle mye til å brødfø en så stor familie i de harde trettiara, og Anders spedde på inntektene fra teglverket med hovslaging på gardene i området, mens Anne reiste rundt på gardene og bakte lefser og flatbrød. Anders døde i 1951, 75 år gammel, mens Anne døde i 1973, 92 år gammel.


 

                                       Foto utlånt fra Hildur Faaness

I perioden fram mot 1930 bodde familien Hagen på forskjellige steder i Strinda, bla på Tunga, Engen, Bergheim og Ramstad. I 1930 kjøpte de huset Bjørkly i Granåslia. På disse 30 årene hadde familien vokst seg stor, hele 14 barn, 10 jenter og 4 gutter. Alle guttene døde unge og har ingen etterkommere, mens de 10 jentene til sammen sørget for at Anders og Anna har 24 barnebarn og 46 oldebarn (2007)


 

                                        Foto utlånt fra Hildur Faaness

De 10 søstrene Hagen oppstilt etter høyde. Fra venstre Hildur Faaness (f. 1929), Oddlaug Knudsen (1927 -1999), Klara Hagen (1914 -1993), Ingebjørg Raaket (f. 1923), Anna Øiaas (f. 1920), Karen Hagen(1902 -1992), Aase Salomonsen(f. 1924), Solveig Sandvik(1909 -1993), Ruth Erichsen(1912 -1996) og Marit Børseth(1900 -1977).

Det er Hildur Faaness som har gitt oss lov til å hedre hennes fars innsats på denne måten.
Hun bor nå på Nidarvoll.

 

 

Mer om Strinden Teglverk finner du i årboka
fra 2006

                             
Foto utlånt fra Emilie Skålvik     
Dette bildet er fra 1920. En 1210 meter lang kabelbane ble anlagt. Er det herredsstyret som er på besøk på Strinden Teglverk?


 
Mange strindinger var arbeidere på  teglverket

Strinden Teglverk var en av Strindas største arbeidsplasser.
Her finner du en liste over mer enn 550 arbeidere. Har du opplysninger om noen av disse?
I så fall; send en e-post til nettredaktøren. 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker