Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag
Ukas presentasjon
Fra revefarm til butikksenter

  Foto: Fjellanger-Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

For 25 år siden ble et nybygg for Bo-Møbler A/S planlagt på eiendommen Karinelund på Moholt. Vi ser gården Karinelund (gnr 53, bnr 1) midt på bildet og anlegget for daværende revefarm bak. Til høyre i bildet ser du Moholt transformatorstasjon.

 

                                                 Foto: Jan Habberstad
Slik så det ut like før julen 2007 på Moholt Storsenter. Parkeringsplassen er i ferd med å fylles opp.

 


Slik så reguleringsplanen for Bo-Møbler ut der den skulle bli liggende i krysset mellom Jonsvannsvegen og Brøsetvegen. Reguleringsplanen for området var godkjent 2. mars 1978. Grunneier i området var Arne G. Presthus

 

Bo-Møbler A/S holdt tidligere til på Ranheim. Det var Arkitektservice A/S med arkitekt Rolf Johansson som planla bygget. Butikkdelen i 2 etasjer med kjeller var på 1832 m2. Lageret var på 1680 m2

 


                                                      Foto: Jan Habberstad
Reitangruppen med Rema 1000 kom senere på Moholt. Etter å ha leid lokaler i sokkelen på Bo-Møbler først på 90-tallet, leverte arkitektene Grimstad og Tønsager A.S. den 24.9.1993 byggemelding for det som senere skulle bli hetende Moholt Storsenter.

 


Byggeplanene ble noe endret undervegs. Trondheim Energiverk var ikke helt fornøyd med sikkerhetsavstanden til høyspentledningen som går over parkeringsplassen, og adkomsten til butikken ble noe endret.

 

                                                  Foto: Jan Habberstad
I bygningen ligger det nye lageret til Bohus. For 25 år siden var det vanlig å bestille møblene på Bo-Møbler og hente dem selv med tilhenger på Ranheim. Dette lageret på Ranheim brant senere ned.

 

                                                   Foto: Jan Habberstad
Bildet av glassfasaden på Moholt Storsenter er tatt 2. juledag 2007. Snøen fra november er borte. Bak glassfasaden er det kafeteria.

 


 

 

 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker