Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Anders Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevda
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2018 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2018 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen nå!

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Ukas presentasjon
Innvandrer med egen allé ved Rotvoll

       


                                             Foto: Jan Habberstad 

Alléen fra Nedre Rotvoll og sydover er meget gammel og ble opprinnelig kalt von Schmettows allé. Treslaget er ask. Alléen heter i dag
Rotvoll all
é og den er vernet.
 


                                                               

Carl Jacob Waldemar (født 26.12.1744,
død 21.4.1821) var greve av Schmettow og en høytstående militær i den dansk-norske hær. Familien kom fra Ungarn, men kom til Danmark i 1746. I 1814 ble han øverstkommanderende nordenfjells etter General Krogh. Han giftet seg med Stinken Anna Mølmann som bodde i Mølmanngården ved Trondheim torg og fikk derved betydelig medgift. Gården Rotvoll var en del av denne rikdommen sammen med Mostadmarkens Jernværk og gården Arildsløkken på Sverresli.

  

Kart
På dette kartet ser vi Rotvoll all
é krysse Meråker-banen, Ranheimsvegen, E6 og Omkjøringsvegen før den faller sammen med Hørlocks veg. Hvor langt gikk alleen opprinnelig. Til Stokkbekken hvor det var et lysthus kanskje?
Se kartet
Her er også et kart fra 1930

 


                                                  Foto: Jan Habberstad
Her ser vi gården Øvre Rotvoll fra Ranheimsvegen. Etter at grev Schmettow døde 21. april 1821 ble gården Rotvoll delt. Svigersønnen Hans Collin fikk Øvre Rotvoll.
Gården er i dag eid av Ivar Oust.

 


                                                  Foto: Jan Habberstad
Her ser vi Nedre Rotvoll fra St. Hanshaugen i oktober 2007. Schmettows all
é til venstre. Ranheimsvegen var også en del av alléene ved gårdsanleggene på Rotvoll, og veien var hoved-vegen mellom Trondheim og Stjørdal. Den fikk sin nåværende beliggenhet gjennom området i 1939 da den var del av riksveg 50. I 1969 ble ny Rv 6, senere Europaveg 6 åpnet syd for Rotvoll Øvre.

 

 


                                                  Foto: Jan Habberstad
Restene etter tyskernes 4 store luftvernkanoner står igjen på St. Hanshaugen like øst for Schmetows all
é. Lyskastere var det også her. I årboka for Strinda historielag 2003 har Knut Sivertsen skrevet en artikkel om disse anleggene.

 

 


                                                  Foto: Jan Habberstad
En krigsfangeleir lå mellom jernbanelinjen og Ranheimsvegen. Minnesteinen på bildet står på sydsiden av St. Hanshaugen og bærer følgende tekst: ”Her ligger 30 sovjetrussiske rødarmister  og 13 jugoslaviske partisamenn som offer for tysk fasisme” *. Disse 43 krigsfangene ble henrettet her.

* direkte sitat av tekst på steinen, med feil gjengitt. 

Fakta
Fakta om General Schmettow er hentet fra Consul Thaulows personalhistorie.
Les mer (pdf)

I Strinda bygdebok 1. bind finnes det også noe om Rotvoll.
Les mer (pdf)Boka Vakre Trøndergårder, skrevet av Birger Sivertsen, inneholder en lengre beskrivelse av Øvre Rotvoll og grev von Schmettows liv.

 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker