Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevdal
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

UKAs bilde 1-2010 Idyllen ved Gi

Medlemsmøtet 26. april

 Foto: Jan Habberstad

Første post på programmet var Thomas Bjerkholt, forstander i Trondheim frikirke, vår husvert, som fortalte om Frikirkens historie i Norge og Trondheim. Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble startet i Arendal i 1877. Menigheten i Trondheim ble startet i 1974 med 20 voksne medlemmer.

Må teller menigheten ca 600 personer av mange nasjonaliteter. Menigheten kjøpte i 2000 den tidligere verkstedhallen ved yrkesskolen på Moholt og ombyggingen var ferdig i 2002. Det er investert 26 millioner i bygget.

 Foto: Jan Habberstad

Kveldens hovedpost var Reidar Wirum Bye, administrerende direktør i Fjellanger Widerøe AS, som fortalte om firmaet, om flyfotografering og om de flyfotografiarkivene som firmaet disponerer, både fra egen virksomhet og innkjøpte arkiver. Han viste også  bilder fra Strinda - både foto tatt på skrå (skråfoto) og rett ned (vertikalfoto). Serien med vertikalfoto av Strinda som han viste, var tatt 30. august 1952.
Fjellanger Widerøe AS er 100 år i 2010 - etablert av Ludvig Fjellanger (Fjellangers oppmålingskontor) i Dronningens gt. 64. Firmaet har drevet med landmåling og kartproduksjon. Vertikalflyfoto brukes til kartproduksjon. Widerøe startet med flyfoto rundt 1935.

 

Firmaet har nå rundt 3 mill. flyfoto fra hele Norge. Av disse er ca. 150 000 sort-hvitt foto, resten er fargefoto. På 1970-tallet ble ca. 312 000 skråfoto solgt til samtlige norske kommuner (unntatt 10). (De som Trondheim kommunekjøpte, er nå Widerøe bildearkivet ved Universitetsbiblioteket i Trondheim.)

Firmaet har kjøpt arkivet etter flere flyfotofirma, bl. a. Norrønafly og Normanns kunstforlag. Normanns kunstforlag utga postkort, så dette arkivet inneholder ikke bare flyfoto. Firmaet eier det meste av det som er av flyfoto på private hender. 

Firmaet har en unik flyfotokamerasamling - Bye viste bilder av en del av disse. Nå benyttes digitalkameraer med oppløsning 25 Mpixler. Rundt 300 000 av bildene er digitale.

 Foto: Jan Habberstad

Til slutt fremførte Nardo Bydelsorkester 3 stykker av lokale komponister - Johan Daniel Berlin, Bertil Palmar Johansen  og orkestrets egen Olav Gundersen. Alt ble humørfylt presentert av Vegard Hagerup. Orkestret består stort av foreldre som har gått sammen med sine barn på Trondheim musikk- og kulturskole, og som har fortsatt samspillet etter at barna har sluttet der. 
.

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker