Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevdal
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Minnerik 50-årsfeiring av Estenstadhytta


Se større bilde  
 
Se større bilde  
Historielaget markerte at Estenstadhytta er 50 år den 7. september. Mer enn 100 medlemmer deltok på jubileumsfesten. En rekke av de oppmøtte hadde også deltatt i dugnadsarbeidet .
 


Se større bilde
En av nestorene i Strindamarka Vel er Ole Brevik. Her ankommer han og fruen hytta, og blir mottatt av styremedlem Randi Moxness.
 


Se større bilde
Historielaget har fått en samling med bilder tatt av Helge Hoff med motiver fra marka. Her ser vi et bilde fra noen år tilbake av veteranene Kåre Klausen, Ole Brevik, Oddvar Mostad og Trygve Skjeristad.
 


Se større bilde
Leder i historielaget Sigurd A. Fjær ønsket velkommen til møtet. Han minnet om at årboka fra 2001 også inneholder masse stoff fra Strindamarka. En miniutstilling fra hyttas tilblivelse var også montert under treffet.

Lise Solum Lien, som er datter av tidl. formann i Strindamarkas vel Øystein Solum, har gitt hele arkivet etter Strindamarkas vel til historielaget.
 


Se større bilde
Randi Moxness fortalte historien om hyttas tilblivelse, en historie som går tilbake til før krigens dager. Etter mye om og men, pengeinnsamlinger og strevsomt dugnadsarbeid kunne Estenstadhytta innvies 12. juni 1959. Mer skal vi ikke røpe her, fordi denne historien blir en del av årbok 2009.
 


Se større bilde
Roy Morkemo fra Hjorten husorkester underholdt forsamlingen og spilte melodier på sin torader.
Se video
 


Se større bilde
Sangen om Estenstadhytta fra innvielsen 12.6.1959 ble avsunget som allsang etter melodi fra Musevisa. Opplev den spesielle stemningen der Strindaveteranene mimrer 50 år tilbake i tid!
Se video 1
Se video 2
 


Se større bilde

Driftsleder Terje Aas i Trondheim kommune fortalte om dagens utfordringer. Vannforsyningen til hytta har i mange år vært et problem, men nå går det trolig mot både vannrenseanlegg og toalettordning ved hytta.
 

 
Se større bilde
Andreas Glimstad fra Trondheim kommune sponset arrangementet med buss for de trengende, og han spanderte også kaffe på forsamlingen. Han fortalte at Strindamarka står foran en stor utbygging av turstier, skiløyper og lysanlegg. Bygging av flere adkomststier vil om få år øke tilgjengeligheten til marka for en stadig økende befolkning.
 


Se større bilde
Snart avtroppende vertskap på hytta, Roar Amundsen, fikk takk fra Sigurd Fjær for hans store innsats gjennom flere år. Dessverre var de øvrige vertskapene ikke til stede på samlingen, men også disse fikk applaus fra forsamlingen for sin innsats.
 

 
Se større bilde
Historielaget overrakte den innkjøpte original-tegningen av Estenstadhytta som Leif Otto Furseth tegnet i 2008. Her mottar Terje Aas og Andreas Glimstad gaven på vegne av Trondheim kommune.
 


Se større bilde
Etter et vellykket arrangement spaserte deltakerne hjem på en nyvasket sti. Regnbygene herjet mens vi var innendørs. Her er det ferske bildet fra Estenstadhytta som arkitektene Sverre Schjetlein og Roar Tønset tegnet i sin tid.

 

Bilder og referat v/Jan Habberstad

 


  
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker