Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevdal
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Ukas presentasjon
Strindheim hageby
og storgården som brant

             


                                                 Foto: Jan Habberstad

Sør for Bromstadvegen ser du driftsbygningen til Bromstad gård ligge. I 1955 brant store deler av gården ned. Hermann Hansens artikkel om Bromstad – en storgård på Strinda er med i årboka Strinda den gang da i 2005.

 


                                                 Foto: Jan Habberstad

Hovedlåna fra 1878 berget unna brannen sammen med et redskapshus og stabbur. Her viser bildet våningshuset til venstre og innkjøringen til gården fra syd.

Historien om Bromstad gård kan du også lese om i Strinda bygdebok.

Fra Chr. Thaulows personalhisorie kan du lese om en tidligere eier, kaptein Aage Finne Schøt Stabell, som i 25 år var sjef for Holtålske Kompani.

 

 
 
Foto: Fjellanger Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

På dette flyfotoet tatt av Fjellanger Widerøe juli 1952 ser vi Bromstad gård fra øst der den ligger bak Brøsetvegen.  I forgrunnen er Tungen gård. Historien om Tungen gård finner du i vår årbok Strinda den gang da 2007.

 

 
            Foto: Fjellanger Widerøe. Utlånt av Inger Brechan

Området nord for gården, Strindheim hageby er under utbygging tidlig på 50-tallet. Det var TOBB som bygde 4-mannsboliger her. Herredsstyret i Strinda vedtok i 1947 å legge om vegen Strindheim Bromstad på strekningen forbi Strindheim hageby. Hvordan tror du vegen gikk før? TOBB søkte i 1948 også om å legge ny kloakk og fylle igjen bekkedalen til venstre i bildet.


 
                                                 Foto: Jan Habberstad

Strindheim hageby
ble stiftet i 1949. Her et ferskt bilde fra 2008 inn i boligområdet (Vi ser innover i Camilla Collets veg.)
.

                                                 Foto: Jan Habberstad

Hvor mange leiligheter finnes her?
Se på denne plakaten.

 

Utviklingen i Strindheim-områdets historie ble beskrevet av Arnold Sjøsund i årboka Strinda den gang da 2002.

Her ser vi et kart som viser utviklingen i Bromstadområdet etter krigen.

Vi viser også et kart fra 1930 som viser hvordan vegsystemene var den gang da.

Sammenlign disse med et flyfoto fra nyere dato 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker