Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Ukas presentasjon
Balders fagre hage

           

Se større bilde

                                           Illustrasjon fra Wikipedia

Balder, sønn av Odin og Frigg, var den godeste og vakreste av alle gudene. Frigg får alt levende og dødt i hele verden til å love at de aldri skal skade Balder. Men ting skjer og Loke hjelper Hod med å spenne buen – og Balder dør.
Hva skjedde så med Balders hage her på Strinda?

Her kan du lese hva som står i Wikipedia om guden Balder i Norrøn mytologi.

 


Se større bilde
Foto: Fjellanger Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

Utviklingen har skutt fart siden Fjellanger Widerøe tok dette bildet i august 1951. Vi ser Moums gartneri midt på bildet og gården Baldershage i forkant.

 

 
Se større bilde
Foto: Fjellanger Widerøe. Kopi fra Universitetsbiblioteket

Flyfotoet er tatt 7. juni 1949 av Fjellanger Widerøe. Adkomsten til gartneriet er fra gården Baldershage. Se også på dette kartet fra 1974 som viser at innkjøringen til gartneriet nå var fra Brøsetvegen.

 

 


Se større bilde                                                Foto: Jan Habberstad

Iver J. Moum
kjøpte eiendommen Baldershage i 1929. Eiendommen var på 114 mål. Den hadde skiftet eier ofte, og jorda var vanskjøttet og full av ugras. I årboka Strinda den gang da 2006 kan du lese mer om historien. På bildet fra januar 2008 ser vi at det pågår anleggsarbeider. Enda mer uteareal til sommeren kanskje?
 

 


Se større bilde                                                Foto: Jan Habberstad

I 1999 solgte familien Moum 80% av aksjene til Plantasjen AS. Det gamle anlegget ble revet og i 2000 åpnet det nye anlegget. Som vi ser av dette ferske bildet fra januar 2008 har Teknobygg kommet langt med sitt nye bygg. Rema 1000 flyttet sin butikk fra gamle lokaler og inn i 1.etasje


 

Se større bilde
                                              Foto: Jan Habberstad

Her ligger gården Baldershage. Hvis du leser årboka Strinda den gang da for 2002, vil du finne området beskrevet av Arnold Sjøsund under tittelen ” Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca 1950”.
Om gårdens historie kan du lese mer i Strinda bygdebok bind 1.

 


Se større bilde                                                Foto: Jan Habberstad

Det finnes også en barnehage som ligger mellom gården og Plantasjen AS. Barnehagen heter selvfølgelig Baldershage Barnehage, og den drives av stiftelsen Aurora.
Den ble startet i 1989 med det mål å etablere og drive barnehager for ansatte i SINTEF

 

 

Se større bilde                                             Illustrasjon fra Wikipedia

Som vi leste i innledningen ble Balder drept med en pil laget av misteltein. I følge Wikipedia er Misteltein (Viscum album) en plante som lever som parasitt på trær, i Norge bl.a. på lind, lønn, rogn, eple og pære. I Norge finnes arten bare ved Oslofjorden, med desidert størst forekomst i Horten. På øya Mølen (Buskerud) finnes også en god bestand. Planten er vintergrønn og derfor lettest å oppdage om vinteren når vertstrærne er uten løv. Den spres ved hjelp av bær som spises av fugl. Frøene er fortsatt spiringsdyktige etter å ha passert gjennom fuglekroppen, og de fester seg lett på greiner. Bærene er hvite.

 

 

Se større bilde                                             Illustrasjon fra Wikipedia

Mistelteinen ble som første planteart i Norge fredet i 1956. Senere er fredningen utvidet til også å gjelde vertstrærne. Trær med misteltein kan derfor ikke felles eller skades. Finner du noen misteltein inne på Plantasjen?

I mange land er det skikk å henge den opp under taket til jul. En skikk som stammer fra engelsk-språklige land er at når en kvinne står under mistelteinen, må hun la seg kysse av hvem som helst uten å protestere.

Bærene inneholder et svært klebrig stoff som i mange europeiske land har blitt brukt til produksjon at et spesielt lim. Dette limet har fra gammelt av blitt brukt til limpinnefangst av fugl.

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker