Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad
Styremedlemmer

Torleif Hagen

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Aasta J. Loholt
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2019 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2019  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
 
 
 
 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Dokumenter vedrørende årsmøter

Årsmøtet 2015
Innkalling 2015

Beretning 2015
Protokoll 2015

Årsmøtet 2014
Innkalling 2014

Beretning 2014
Protokoll 2014

Årsmøtet 2013
Innkalling 2013

Beretning 2013
Protokoll 2013Gjennomførte aktiviteter
2019


13. februar
Across the Universe, revy på Strinda videregående skole

27. mars
Medlemsmøte på Strinda videregående skole:
Stein Arne Sæter og Dag Ågren fortalte om opplevelser i sin nye bok. På veg gjennom Trøndelag.

8. mai
Medlemsmøte Strinda videregående skole
AtB. Busselskapet orienterte om omleggingen av bussystemet som trer i kraft 3. august.

29. juni
Buss til Sunndalen for å overvære musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy. Besøk på plassen der hun slo seg ned. 50 deltakere

4. september
Bedriftsbesøk hos NGU
 

26. oktober
Slektsforskerdagen 2019

30. oktober
Årsmøte 2019. Haldis Isachsen viste bilder og kåserte om Mitt Trondheim.
Les mer

20. november
Boksleppet

4. desember
Førjulstreff på Moholt bibliotek

 

 

Gjennomførte aktiviteter
2018

31. januar
Strinda videregående skole kl. 19.00.
100 medlemmer var til stede da formannen i Ranheim Bydels Museums Historielag, Olav Paulsen holdt foredrag om Ranheim gjennom 10.000 år

Les mer

24. mars
Strinda videregående skole kl. 19.00.
90 medlemmer hørte på
Jorunn Dugstad
på medlemsmøtet 14. mars da hun fortalte om sin bok;

Victoria – med vilje og kjærlighet.
Les mer

18. april
Johan Anton Wikander fortalte om:
Hovedbanen fra Christiania – Eidsvoll 1846-59, og byggeleder Robert Stephensons reiser til Norge
Les mer

14. juni
95 medlemmer deltok på bussturen til Sverige, der historielagt reiste i Armfeldts fotspor 14. juni.
Les mer

6. september
32 medlemmer deltok på høstturen til Inderøya 6. september
Det ble foretatt omvisninger på:

-Nils Aas Kunstverksted
-Gulburet
-Sakshaug ’nye’ kirke
-Sakshaug gamle kirke
Bespisning på Berg Gård.

24. oktober
Årsmøtet 2018 ble holdt på Strinda videregående skole.
Les mer

27. oktober
Slektsforskerdagen 2018 ble arrangert på Strinda videregående skole sammen med Slekt & Data.

14. november
Boksleppet 2018
 

2017
18. januar
Inger Selven Watts. De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.
Les mer 

1. mars
Meget stor oppslutning da filmen «Det grodde fram» ble vist i auditoriet på Strinda videregående skole.
Les mer 

5. april
Ekstraordinært årsmøte
.
Les mer
Se referat av valg

14. juni
Vårtur til Hitra.
2 busser med 115 medlemmer besøkte Hopsjøbrygga og Dolm kirke.

7. september
Medlemstur til Mostadmark.
Vellykket tur til Mostadmark Jernverk.

Les mer

25. oktober
Årsmøtet 2017.
Les mer

28. oktober
Slektforskerdagen 2017.
Les mer

15. november
Bokslepp
Les mer 

2016

27. januar 
Knut Sivertsen, Herman Hansen, Karl H. Brox fortalte om Bunkeren "Nordblitz" og andre tyske anlegg under 2. verdenskrig
Les mer 

2. mars
Haldis Isachsen: Mitt Trondheim- før og nå

9. mai
Vegamot Kafe: 20 års Jubileumsmarkering
Les mer


15. juni
Vårtur til Løkken-Bårdshaug med Thamshavnbanen
Les mer


31. august
80 fornøyde medlemmer på tur med Munkholmbåten
Les mer


28. september
Nan Bentzen Skille fortalte om «Sigrid Undset og de gode hjelperne på Kalvskinnet»
Les mer


23. oktober
Strinda historielag og Fortidsminneforeningen i Trondheim gjennomførte byvandring/Strindavandring
søndag 23. oktober i/fra Berg kirke. Ca. 100 deltok.
Les mer

26. oktober
Årsmøtet 2016
Les mer

16. november
Boksleppet
Les mer


10. desember
Førjulstreff på Moholt bibliotek
Les mer2015


28. januar

Medlemsmøte:
Historiefortelleren Hans Olav Løkken forteller

25. februar
Bedriftsbesøk: Skipsmodelltanken

18. mars
Medlemsmøte: Haldis Isachsen kåserte om «En vandring i Trondheim før og nå med historikk og bilder».

17. juni
Vårtur til Falstad og Tautra
Les mer

28. august
Besøk hos Klæbu Historielag

Les mer

30. september
Medlemsmøte: Inger Johanne G. Røkke: Dagligliv under krigen
Les mer

28. oktober
Årsmøtet. Faglig foredrag på årsmøtet: Jorun Dugstad: Ringve og Victoria Backhe. 
Les mer

18. november
Boksleppet. Strinda videregående skole
Les mer

5. desember
Før-julstreffet på Moholt bibliotek
Les mer

 


 

2014

5. februar
Omvisning på Strinda videregående skole
Les mer


17. mars
Medlemsmøte: Johan A. Nystrøm underholdt med minner fra sin bok «Bare lænt-eller». I
Frikirken.
Les mer

5. mai
Medlemsmøte: Roy Skogvold og Tor Anders Risvaag foredro om kulturminnefunn
Les mer

11. juni
Vårturen 2014 til Austråt
Les mer

16. juni
Bydelsvandring på Rotvoll
Les mer

27. august
Vandring med Gisle Rø til kalkbruddene i Strindamarka
Les mer

1. oktober
Medlemsmøte: Jon Fredrik Skauge fortalte om klesdrakter på 1800-tallet og spesielt rundt 1814.
Les mer

22. oktober
Årsmøtet 2014

Les mer

19. november
Boktreffet 2014

Les mer

29. november
Strinda historielag arrangerte møte sammen med Moholt bibliotek og DIS Sør-Trøndelag.
Finn Karlsen orienterte om den nye Trondheimsbasen 2014. 

2013

4. februar
Medlemsmøte: Recherche-ekspedisjonen. I Frikirken
Les mer

4. mars
Besøk på Charlottenlund videregående skole kl. 12-14
Les mer

29. april
Medlemsmøte:
Kåseri ved Jan Nordstrand: "Gjøglerne kommer til Trondheim". I Frikirken
Les mer

6. juni
Vårtur til Hegra festning.
2 busser med 60 medlemmer deltok.
Les mer

2. september
Medlemsmøte: Øystein Morten kåserte om Olav den hellige. I Frikirken
Les mer


21. oktober
Årsmøtet 2013. Byhistoriker Terje Bratberg underholdt før møtet med fortellinger fra den nye Byguiden for Trondheim.
Les mert

21. november
Årbok 2013 ble presentert
Les mer

 


2012

23. januar
Fjorårets bøker v/bokhandler Ragnvald Knudsen
Les mer

27. februar
Musikksamlinger i Trondheim v/Daniel Winfree Papuga, Ringve Museum
Les mer

16. april
Karl H. Brox foredro om Ladestien.
Les mer

3. juni
Stand på Voll gård.

5. juni
Vårtur til Granby gård i Selbu
Les mer

3. september
Medlemsmøte
Johan A. Wikander:
Dagen og nattens tider fra middelalder til nåtid
Les mer

22. oktober
Årsmøtet
Les mer

19. november
Boksleppet

Les mer

1. desember
Lørdagstreff på Åsvang bibliotek – Moholt
Les mer

 

2011
31. januar
Lagsmøte
Besøk ved Ladehammeren avløpsrenseanlegg.
Se bilder

14. mars
Lagsmøte
Foredrag ved Lars Grande fra NTNU.
Les mer

2. mai
Lagsmøte
Foredrag av Inger Gjærevoll.
Store trær i Trondheim
Les mer

9. mai
Stiftelsesmøte Strindamarka Vel
Les mer

5. juni
Strinda Landbrukslag jubilerer på Leirflaten gård

15. juni
Vårtur til Malvik
Les mer 

12. august
Æresmedlem Asbjørn G. Johansen gravlagt fra Strinda kirke.
Gaver i Strinda kirke i forbindelse med hans begravelse, innbrakte kroner 5.700 som er donert til Strinda historielag.
Styret vil finne en verdig anvendelse av minnegaven.


29.  august

Høsttur med befaring på Luftkrigsskolen
Les mer

20. september
Kulturkveld og interessemøte om Strindamarka.
Estenstadhytta.

26. september
Medlemsmøte
Grilstad Marina v/ prosjektleder Liv Malvik
Les mer

24. oktober
Årsmøtet
Kunstnerisk: Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit:
Musikk, lysbilledframvisning, dialektuttrykk og litt allsang
Les mer

29. oktober
Slektforskerdagen

Les mer

21. november
Bokslepp
11. årgang av ”Strinda den gang da” i Trondheim Frikirke
Les mer

3. desember
Lørdagstreff på Moholt bibliotek
Les mer

 

 

2010
25. januar

Medlemsmøte i Trondheim Frikirke mandag
Sivilarkitekt Sissel Arctander, Byplankontoret, Trondheim Kommune fortalte om: Byfortetting i Strinda - Byfortettingspolitikken, planer og muligheter i Strinda, og arbeidet med å ivareta kulturminner og stedskarakter i byfortettingen.
Les mer

12. februar
Debatt på nettsida

Hva er de beste skolenavnene?

Strinda historielag har sendt sine anbefalinger om navn på de nye skolene i Strinda.
Disse bør hete Strinda videregående skole og Brundalen videregående skole.
Les mer

23. februar
Bedriftsbesøk Grilstad Fabrikker AS
Les mer

22. mars
Medlemsmøte i Trondheim Frikirke kl. 19.00

Vitenskapselskapet er 250 år. Kristian Overskaug snakker om DKNVS og forholdet til Strinda.
Les mer

26. april
Medlemsmøte i Trondheim Frikirke kl. 19.00
 
Fjellanger/Widerøes arkivbilder. Reidar Wirum orienterer og viser bilder.
Kunstnerisk ved Nardo Bydelsorkester.
Les mer

4. juni
Ny historisk sti åpnet ved Sankt-Hanshaugen på Rotvoll.
Les mer

7. juni
Vårtur:
I Strindafogdens hjulspor til tinglagene Byneset og Leinstrand
Les mer 

30. august
Omvisning på Leangen gård
ved Gunnar Houen.
Les mer

1. september
Åpen dag på Dragvoll

25. oktober
Årsmøtet i historielaget
Les Årsberetningen
Vegarbeidet ved Strindheim

22. november
Boksleppet
Les mer
 

 

 

2009
26. januar
Nesten 90 personer var til stede i Strinda Menighetshus 26. januar da geolog Harald Sveian, NGU kåserter om: 
Trondheim (Strinda) fra istid til nåtid -løsmasser og landskapsforandringer.
Les mer

23. februar
Bedriftsbesøk hos TINE
Les mer

30. mars
Medlemsmøte på Dora

Mer enn 45 medlemmer var påmeldt til omvisning på Byarkivet og Statsarkivets arkiver i Dora
.
Les mer

27. april
Medlemsmøte
”Bilhistorier fra Trondheim og Strinda” v/ Lars Waaberg.
Sted: Frikirken
Les mer  

27. april
Ny logo for Strinda historielag

Les mer

2. juni
Vårtur
Med "SDS Hansteen" til Steinvikholmen.
Les mer

7. september
Estenstadhytta er 50 år
Mer enn 100 medlemmer deltok på jubileumsfesten.
Les mer

19. oktober
Årsmøte 2009
Sted: Frikirken, Moholt

Etter årsmøtet kåseri ved Finn Karlsen, DIS (Databehandling i slektsforskning) – Sør-Trøndelag
Strinda 1934 – fakta fra digitalisering av folketellingen.

Les mer


23. november

Boksleppet 20009
Det var foredrag ved bibliotekar Inger Johanne Glasø Røkke, Universitetsbiblioteket i Trondheim: Fotograferingens historie og gamle Trondheimsbilder.
Les mer
 

September -desember
Besøk 50 turmål- støtt kommune-kampen!

Estenstadhytta var ett av to turmål som bedriftsidretten og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde pekt ut i Trondheim kommune høsten 2009.

 

2008

4. februar
Fugler på Strinda og i Estenstadmarka før og nå
Foredrag ved Universitetslektor ved NTNU: Kristian Overskaug.
Sted: Moholt menighetshus.
Les mer


26. februar
Bedriftsbesøk på HIST

Mer enn 40 medlemmer i Strinda historielag var møtt opp til orientering og omvisning på Høg-skolen i Sør-Trøndelag, avdeling for mat- og medisinsk teknologi.
Les mer

14. april
Bilder fra Byåsen – utvikling fra bygd til by -
 
et tilbakeblikk med vekt på de siste 150 år
,
ved Fridtjof Simonsen, Byåsen historielag.
Sted: Moholt menighetshus
Les mer 

1. juni
Bydelstorget på Voll Gård
Les mer

3. juni
Båttur på Selbusjøen med besøk på Radiomuseet.
 Les mer

13. og 14. juni
Jonsvannsdagene

 
Les mer

8. september
Historisk vandring på Tesli nedre - Armfeldts Leir i 1718
Les mer

20. oktober
Årsmøtet i Strinda historielag
Les mer

25. oktober
Strinda historielag med på slektstreffdagen
på Folkebiblioteket
 

24. november
Strinda historielag inviterterte til bokslepp for årboka
Strinda - den gang da 2008
på Dronning Mauds Minne Høgskole
Les mer


 

2007

5. februar på Dragvoll
Roald Eriksen: "Hvorfor ble Dragvoll valgt som universitetsområde", Ivar Østerlie; "Dragvoll i dag og i framtida". Ca. 65 frammøtte

12. mars i Moholt menighetshus
Jørn Sandnes: "Strinda – navnet og administrativ betegnelse gjennom tidene". Ca 70 frammøtte.

Ekstraordinært årsmøte i Moholt menighetshus 17. april
Nye vedtekter vedtatt med fullmakt til styret til endelig formulering av §1 ang. område som historielaget dekker.
Nils Estenstad og Knut L. Vik viste bilder fra lagets rikholdige arkiv. Ca. 55 frammøtte.

5. juni
Busstur rundt Jonsvatnet m/besøk av Bratsberg kirke og menighetshus, Brurok gamle skole hvor det ble servert rømmegrøt. Nardo og Bratsberg historielag har møtelokaler her og lederen Torbjørn Alstad orienterte. I buret på Øvre Jervan fikk vi se likkista tiltenkt general Armfeldt. Kjentmenn: Kåre G. Hugås, Finn Bjørgum, Johan Jervan , Asbjørn Johansen og Sigurd A. Fjær. Hele 75 påmeldte, bussen hadde kun 44 plasser + 3 fra styret kjørte privat.

4. september
Markvandring på Øvre Rotvoll og St. Hanshaugen. Ivar Oust orienterte om driftsmåter og produksjoner 1931-2007, landbruksdirektør Tore Bjørli om forutsetningene for fortsatt jordbruksdrift på Øvre Rotvoll, Sigurd A. Fjær om general og riksgreve von Schmettows driftstid 1778-1821 og om felles landbruksskole Nord-og Sør-Trøndelag 1860-70. Tidsvitnene Viktor Olsen og Thorleif Eggen, Charlottenlund Veteranklubb orienterte om krigen og krigsminnesmerket over 43 krigsfanger som ble gravlagt her. 85 frammøtte.

Årsmøte 22. oktober
Moholt menighetshus.
Ola Storhaugen kåserte bl.a. fra Kvinnehjemmet på Sæterbakken 1924-1930.
Se bilder fra møtet


20. november
Felleskjøpets kantine.
Lanseringen av Strinda den gang da 2007
Se bilder fra møtet
 

 

2006

Andre arrangement
Lederen har presentert årbok 2006 og arbeidet til historielaget for Felleskjøpets Pensjonistklubb (ca. 50 personer) og for Charlottenlund Veteranklubb (ca. 35 personer.)

Randi Moxnes har representert historielaget ved Vårdag på Valentinlyst bydelskafé 25. mai.

Randi Moxness har deltatt i formiddagstreff for beboerne i omsorgsleieligheter på Moholt, Laugsand, Buran, Smedstuvegen og Valentinlyst. Hun viste bilder fra historielagets samling og fortalte om forhold på Strinda – den gang da.
Randi Moxness representerte historielaget i anledning at NRK-Trøndelag og Adressa presenterte foreløpige utbyggingsplaner for Brøset.

Nils Estenstad har representert historielaget slik:
08.02    Moholt Sykehjem - om Valentinlyst og gårdens historie.
13.02    Valentinlyst sykehjem - om Valentinlyst og gårdens historie - herunder litt om butikksenteret
09.03    Laugsand på Lademoen - om Valentinlyst og gårder/steder på "Snaustrinda"
07.06    Busslast med 30 pensjonister besøker Valeninlyst gård. Orientering om gården pluss hagevandring (rhododendronblomstring).
03.07    Gruppe pensjonister fra Valentinlyst sykehjem legger lunchturen sin til gården. Samme tema som 13.02 pluss hagevandring (rhododendronblomstring)

Historielagets medlemskap og representasjon
Ved ledermøte i Sør-Trøndelag historielag
16. november deltok leder og Knut L. Vik.
Knut L. Vik deltok som foreleser ved fagseminar om årbøker i regi Sør-Trøndelag historielag på Sverresborg 10. februar.
Årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag ble holdt i Klæbu 17. mars og fra oss deltok Randi Moxnes og Sigurd A. Fjær.
Landsmøtet 2007 for Landslaget for lokalhistorie ble holdt i Steinkjer 8.-10. juni og lederen representerte vårt lag.

Årsmøte i Moholt menighetshus, 23. oktober 2006.
Kåseri ved Henry Jensås: "Bybranner i Trondheim fra middelalderen til nå". Ca. 45 frammøtte

21. november 2006 i Moholt menighetshus
Jostein Molde: "Trondheim som utvandringsby"
Presentasjon og salg av årbok 2006. Ca. 50 frammøtte.

 

 

 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker