Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevdal
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Strinda historielag avholdt årsmøte
19. oktober i Trondheim Frikirke.

Foto: Jan Habberstad


 40 møtte opp på årsmøtet.
 

Sekretær Lene Strøm gjennomgikk årsberetningen 2008-2009, som nok en gang viser økende aktivitet i historielagetlaget, samt økt medlemstilgang. 
Årsberetningen finner du her
Referat fra årsmøtet finner du her
 

Kasserer Ingeborg Bjørgum gjennomgikk regnskapet. Grunnet nytt opptrykk av årbok 2003 og ekstraordinære utgifter i forbindelse med feiringen av Estenstadhyttas jubileum, er det et mindre underskudd i regnskapet. Historielaget har imidlertid velordnet økonomi.
 


Valgene ble foretatt etter god regi fra valgkomiteens leder Gunn Bakken.

Sigurd A. Fjær ble gjenvalgt som leder. Også de av styremedlemmene som var på valg, Lene Strøm og Jan Habberstad ble gjenvalgt. Nils Estenstad ble gjenvalgt i valgkomiteen. Solveig Solem ble nytt varamedlem til styret.
 

Ny kontingent for Strinda historielag
Styret fremmet forslag om ny kontingent, som ble vedtatt av årsmøtet:
kr 150 pr enkeltmedlem
kr 200 for parmedlemsskap.
Kontingenten inkluderer 1 stk årbok 2010, som må hentes på ett av møtene, eller hos styremedlemmene. Medlemmer bosatt utenfor Trondheimsområdet vil få årboka tilsendt.
 

Finn Karlsen fra DIS-ST fortalte om arbeidet med digitalisering av folketelling 1934 for Strinda. Det skal utgis en DVD på Slektsforskerdagen 31. oktober

 

I tillegg til folketellingsdata vil DVD-en inneholde en rekke spennende tilleggsopplysninger om Strinda. Her er et utvalg av opplysningene som kommer.

 


Alle medlemmer av Strinda historielag oppfordres til å skaffe seg DVD-en som DIS-ST utgir 31. oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon om pris, rabatt for medlemmene, samt bestillingsskjema. 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker