Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Årsmøtet i Strinda historielag 2008


Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad

Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad
Årsmøtet i Strinda historielag 2007-2008 ble avholdt mandag 20. oktober.
Mer enn 60 medlemmer hadde møtt opp på Moholt menighetshus.
 


Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad

Leder Sigurd A. Fjær ønsket velkommen til årsmøtet. Han var glad for stor økning i medlems-tallet i foreningen, og fortalte forsamlingen at historielaget både trenger større møtelokaler og også større lagerplass.
 


Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad

Randi Moxness gjennomgikk regnskapet som gjenspeiler en sterk økning i historielagets aktivitet. Økt boksalg har også gitt større inntekter. Til tross for dette vil kontingenten også for neste år bli holdt uforandret.
 

Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad

Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad
Valgkomiteen foreslo gjenvalg på det sittende styret. Fra venstre ser vi Randi Moxness, Ingeborg Øfsteng Bjørgum, Lene Strøm, Jan Habberstad og Sigurd A. Fjær.

Knut L. Vik ble gjenvalgt som varamedlem, og Nils Estenstad ble valgt som ny varamedlem etter Gisle Woldseth som hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen og revisor ble også gjenvalgt.
 

Les Årsberetningen
Les referatet fra Årsmøtet

 


Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad


Se større bilde                                        Foto: Jan Habberstad

Statens namnekonsulent Ola Stemshaug kåserte om ” Namn og Namnsetting på Strinda”. 
Han gikk gjennom ulike gårdsnavn og stedsnavn fra fortid og nåtid og forklarte betydningen av disse.
En spørrelysten forsamling var også irritert over de mange populistiske navn som byutviklere og eiendomsutviklere misbruker (eksempel Kirsebærstien, Eplehagen, Akka-Bakka etc).
Styret ble oppfordret til å ta denne historie-forvrengingen av naturlige stedsnavn opp med byens myndigheter.


Se større bilde Her kan du lese et utdrag av gamle gårdsnavn fra Strinda.                                                    
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker