Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Årsmøtet 2012 i Strinda historielag
 

Jo Stein Moen fortalte om Borgerkrigen i Spania 1936-1939.
Sammen med Rolf Sæther har han skrevet boka 1000 dager.
 


10 personer fra Trøndelag kjempet i krigen i De internasjonale brigader. Om lag 50 nordmenn døde, bare en grav er funnet. Spaniasaken var viktig i norsk politikk til 1975 da general Franco døde. En rekke dikt og bøker, samt Picassos verdensberømte maleri Guernica er vitnemål fra den tragiske krigen.
 


 

Avtroppende leder i Strinda historielag Solveig Solem ledet møtet og refererte årsberetningen.

Les årsberetninger her
 


 

Kasserer Ingeborg Bjørgum leste opp regnskapet for siste år som viste et overskudd på 16.956 kroner. Revisor Kjell Olstads revisjonsrapport hadde bare positive kommentarer. 

De 50 oppmøtte medlemmene godkjente regnskapet med akklamasjon. 

Kontingenten for 2013 ble vedtatt uendret; 150 kroner for enkeltmedlemsskap og 200 kroner for parmedlemsskap.

 

Tidligere leder Sigurd A. Fjær og ”Grand old lady” i styret Randi Moxness ble valgt som æresmedlemmer i Strinda historielag.
 

Fra venstre Andreas Glimstad, Solveig Solem, Kari Grendahl Auran, Per Inge Hønnås, Ingeborg Bjørgum, Jan Habberstad og valgkomiteens leder Gunn Bakken. Styremedlem Lene Strøm ikke på bildet. 

Jan Habberstad ble valgt til ny leder etter Solveig Solem som frasa seg gjenvalg. 

Det nye styret (øvrige styreverv fordeles på styremøte 30. november) består av: 

Leder: 
Jan Habberstad

Styremedlemmer:            
Per Inge Hønnås
Kari Grendahl Auran
Lene Strøm
Ingeborg Øfsteng Bjørgum 

Varamedlemmer:
Andreas Glimstad
Solveig Solem 

Valgkomiteen:
Gunn Bakken
Thorleif Eggen
Randi Moxness 

Revisor: 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å skaffe revisor.

Les protokollen fra Årsmøtet her

  
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker