Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
416 61 486

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Solveg Solem
Styremedlemmer

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Tor Skjevdal
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2018 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2018  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda hitorielag

Medlemsmøte 25. januar
Byfortetting i Strinda

(Foto: Jan Habberstad)

 


Se større bilde                                     

Strinda historielag tok i bruk Storsalen i Trondheim Frikirke på møtet 25. januar da Byfortetting i Strinda stod på programmet. Leder Sigurd Fjær ønsket de nesten 100 tilhørerne velkommen.

 


Se større bilde                                   
Sivilarkitekt Sissel Arctander i Byplankontoret Trondheim kommune snakket om Byfortetting i Strinda, byfortettingspolitikken, planer og muligheter i Strinda, og arbeidet med å ivareta kulturminner og stedskarakter i byfortettingen.


 


Se større bilde                                                                 

Fortetting vil si å redusere arealforbruket og minske transportbehovet. Hvordan oppnå mer opplevelse per kvadratkilometer, hvordan sikre turdrag og viktige "lunger", hvordan få bruk av mer miljøvennlige kjøretøy? Og samtidig ta vare på kulturminnene? Sentrale dokumenter i dette er Kommuneplanens arealdel, Grønn strategiplan, Klimavedtak, Kollektivplanen og Høyhusplanen.
 

Se større bilde
Mange i salen stilte spørsmål og holdt debattinnlegg. Ikke uventet var flere av spørsmålene knyttet til utviklingen av Brøset, og nye boligfelt langs Jonsvannsvegen.
 

Se større bilde
En spennende ide som Sissel Arctander viste var Strindapromenaden på Moholt. Hvordan utvikle et turdrag som også gjør spaserturer og opphold langs Jonsvannsvegen mer attraktivt?
 

Se større bilde
Flere kommende byutviklingsområder ble drøftet, her er den planlagte småbåthavnen i Grilstadfjæra.
 

Se større bilde
Som vanlig var det stor stemning og munter diskusjon i kaffepausen. Det ble orientert om kommende møter i vår, se under Planlagte aktiviteter. Mange årbøker ble solgt og flere benyttet sjansen til å betale medlemsavgiften for 2010 på hhv kr 150 for enkeltmedlemskap, og kr 200 for parmedlemsskap. Kontonummeret er: 4200.33.35040 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2019 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker