Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad
Styremedlemmer

Torleif Hagen

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer
Aasta J. Loholt
Marit Nygreen

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 er klar for bestilling for utsending i slutten av oktober. Kalenderen koster kr 170 inkludert porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2019  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

Se snarveger

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historielag

Referat fra Årsmøtet 30. oktober

Jan Habberstad ble ny leder.

 
Årsmøtet ble holdt onsdag 30. oktober
kl. 19.00
 i auditoriet på Strinda videregående skole.
Etter Årsmøtet kåserte Halldis Isachsen  om "Trondheim i gamle dager m/ musikkillustrasjoner".
Les mer

 
Årsmøtet vedtok å øke kontingentsatsen for enkeltmedlemmer fra 200 til 250 kroner og med 50 kroner for parmedlemsskap til 300 kroner, begge med virkning fra årsskiftet.

 
Jan Habberstad ble valgt til ny leder for ett år etter Solveig Solem som gikk ut av styret.

 
Ingeborg Øfsteng Bjørgum gikk ut av styret. Hun ble erstattet som styremedlem  av Torleif Hagen, som har vært engasjert som kasserer siden vinteren 2019.

 
Tor Skjevdal ble erstattet av Aasta J. Loholt som varamedlem til styret.

 
Ingeborg Bjørgum erstattet Ragnhild Lande i valgkomiteen og ble valgt for 3 år.

 
Roar Andersen ble gjenvalgt som revisor.

 
Det ble lagt fram i alt 4 forslag til vedtektsendringer:

Forslag fra Ingvald Sivertsen og Knut L. Vik:
1) Forslag til ny § 5d til erstatning for den gjeldende § 5d:
Styret skal så langt det er mulig sørge for å utgi årboka «Strinda den gang da», og utnevne redaksjonskomite for årboka. Komiteen velger selv leder. Minst ett medlem av komiteen
skal være styremedlem i historielaget. Redaksjonen legger fram kostnadskalkyle for samlet
produksjon av årboka, samt dato for levering fra trykkeri. Styret fastsetter utsalgsprisen for
årboka.

 
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon

 
2) Forslag til § 5e:
Styret skal så langt det er mulig oppnevne en arrangementskomite som kan rådgi og bistå styret når det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene.

 
Arrangementskomiteen deltar når det er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets
styremøter.

 
Forslaget ble etter innspill endret til  og vedtatt slik:

 
Styret skal så langt det er mulig oppnevne en komite som bl.a. kan rådgi og bistå styret når det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene.

 
Komiteen deltar når det er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets styremøter.


3) Forslag til § 5f:
Styret skal så langt det er mulig oppnevne en boksalgkomite. Komiteen velger selv leder.

 
Komiteen ivaretar i samarbeid med kassereren kontakten med utsalgsstedene, og bistår med transport av bøker, med distribusjon av uavhentede bøker til medlemmene, og med salg av eldre årbøker.

 
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon

 
Styret la fram følgende forslag;

 
Strinda historielags Facebookside, nettside og WikiStrinda bestyres av en redaktør og lagets leder, eller en som lederen velger ut.
 
Forslaget ble korrigert til
 
Strinda historielags Facebooksider, nettsider og WikiStrinda bestyres av en redaktør, samt lagets leder, eller en som lederen velger ut.

 
Forslaget ble vedtatt, og er i ettertid gitt paragrafnummer 5 g.


 


  
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker