Innhold

Forord ............................................................................ 5

Jan P. Breida:
Strindas siste krafttak på skolefronten -
da Charlottenlund fikk 9-årig skole ...................................... 7

Roald Eriksen:
Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde? ................ 25

Sturla Leth-Olsen:
Min uvanlige onkel Petter ................................................ 28

Asbjørn G. Johansen:
Røstadbakken, den gang da ............................................. 35

Sverre Haugdal:
Tungen gård og Hans Wingaard Finne ................................ 52

Randi Tvete Vik:
Treskjærer Ole J. Laulos figurer på Tungen gård ................. 62

Knut O. Kristiansen:
Grasmjølproduksjon på Tungen gård. Minner fra 1961 – 62 .. 66

Nils Berg:
Landbrukssenteret Tunga 1967 - 2007
En effektiv nyetablering innen norsk landbruk ..................... 70

Sverre Haugdal:
Felleskjøpet i Trondheim .................................................. 81

Nils Berg:
Fra Bøndernes Salgslag til Nortura Trondheim ................... 100

Roall Hognestad:
Fra Trondhjems Meieri til Tine Midt-Norge ......................... 113

Jon Jullum:
Gartnerhallen Trøndelag ................................................ 126

Egil Sødal:
Diplom-Is på Landbrukssenteret ...................................... 137

Lise Hartmann Flood:
Finnes barnehjem på Jægershvile 1907 - 1949 .................. 144

Jan Habberstad interjvuer Alf Terje Sandaas:
Hans Sandaas og butikken i Brøsetvegen
Episoder fra handelsvirksomheten under og etter krigen ..... 159

Alf Terje Sandaas:
Minner fra 50-åra i Strinda ............................................. 166