INNHOLDSFORTEGNELSE 2001

Forord .................................................... side  5
Reidar Ulseth: Estenstadmarka: Ei lita jordbruks-
grend på 1400-tallet, et fint turterreng i dag............. side  7-18
Ragnhild E. Lande: Naturen forteller historie:
Tømmerholt fra rydningen til vår tid....................... side 19-22
Ragnhild E. Lande og Knut L. Vik: Strindas første
vannverk.Utdrag fra anleggshistorien....................... side 23-32
Finn Bjørgum: Estenstadvann: Til glede og besvær
i 84 år
.................................................... side 33-37

Randi Tvete Vik: Møte med en Estenstadmarkveteran og
litt om Estenstadhyttas historie (m. Ole Brevik)........... side 38-41
Randi Tvete Vik: Den første vertinna på Estenstadhytta
(m. Margit og Torger Støre)................................ side 42-45
Ragnhild E. Lande: Vertskap på Estenstadhytta i 25 år
(m. Greta og John Heggem).................................. side 46-49
Randi Tvete Vik: Strindamaleren Paul Kastbrekken........... side 50-52
Randi Tvete Vik: Strindamaleren John Stendahl.............. side 53-54
Halfred Klingenberg: A/S Strindens torvstrøfabrikk......... side 55-57
Tormod Tvete: Det kimer frå tusen klokker (julesalme)...... side 58
Ole Øverland Gjerde: Strinda kyrkje 100 år................. side 59-70
Kristofer Grendahl, Asbjørn Johansen, Randi Moxness og
Knut L. Vik: Strinda den gang da - en billedkavalkade...... side 71-81
Ragnhild E. Lande: Bilder fra min skolevei fra Østmarka
til Strindheim............................................. side 82-86
Strinda historielag........................................ side 87