Årbok for Strinda historielag 2018
Forside

 

Kart over den svenske armeens beleiring av Trondheim i 1718 med framheving av forsvarsverk og posisjoner
 - tegnet av Johan Daniel
Berlin og kopiert av Henrik Mathiesen.
Bilde fra NTNU UB.

 

 

 

 

Bakside