Årbok for Strinda historielag 2017
Forside

 

Maleri av hovedbygningen på Ringve av Herman Wedel Anker, ca. 1880.
Kilde: Ringve Musikkmuseum.

 

 

 

Bakside


 

Maleri av hovedbygningen på Ringve av Herman Wedel Anker, ca. 1880.
Kilde: Ringve Musikkmuseum.