Årbok for Strinda historielag 2016
Forside

 
Utsnitt av Gouache laget av Johannes Finne Rosenvinge (1804-1827) i 1819.
Utsikt fra 2. etasje på Bakke gård mot Bakkestranden og Lade

 

 

 

Bakside


  Øverste bilde:
Kart over området som lå under Bakke gård ca. 1800. Pilen peker på Bakke gård.

Nederste bilde:
Gouache laget av Johannes Finne Rosenvinge (1804-1827) i 1819.
Utsikt fra 2. etasje på Bakke gård mot Bakkestranden og Lade.
Maleriet er i “Den Coldevin-Rosenvingske samling”.
Bildet er utlånt av Galleri Bygdøy allé - Kunstantikvariat Pama og Grev Wedels Plass Kunsthandel.