Årbok for Strinda historielag 2015
Forside

 
 Granåsen gård malt av K. Askeland 1910 - 20
Eier av bildet er Linda og Ole Guttorm Sand

 

 

 

Bakside


Akvareller av Lillegården malt i 1813 av M. Mathisen
  Øverste bilde: Reproduksjon av Wencke Nessler, 1993
Nederste bilde: Kopi fra Universitetsbiblioteket i Trondheim