Årbok for Strinda historielag 2014
Forside


Maleriet er av Brøset gård 1918
Malt av J Kløven

 

 

 

Bakside