Årbok for Strinda historielag 2012
Forside


Ved Tømmerholtdammen i Estenstadmarka.
Maleri av Paul Kastbrekken som bodde på gården Tømmerholt.
Maleriet henger på Åsvang skole

 

 

 

 

Bakside