Årbok for Strinda historielag 2009
Forside

 
Fra Estenstadmarka, maleri av John Stendahl.
Maleriet henger på Estenstadhytta. (Se artikkel i Årbok 2001 om John Stendahl).

 

 

BaksideDenne tegningen av Estenstadhytta var historielagets
jubileumsgave til hytta på møtet 7. september 2009.
Tegningen er laget av Leif Otto Furseth (www.leifotto.no)


Fra Estenstadmarka, maleri av John Stendahl.