Årbok for Strinda historielag 2008
Forside

Hovedbygningen ved blindeskolen på Dalen.
Kolorert tegning laget av bygningens arkitekt, Johan Osness.
Bildet tilhører Tambartun kompetansesenter, Melhus.
 
 

 

 

Bakside

Hovedbygningen ved blindeskolen på Dalen.
Kolorert tegning laget av bygningens arkitekt, Johan Osness.
Bildet tilhører Tambartun kompetansesenter, Melhus.

Klipperskonnert "Petra", sjøsatt ved Charlottenlund verft 16. okt. 1868.
Maleriet tilhører Trøndelag Folemuseum, Sverresborg.