Årbok for Strinda historielag 2007
Forside


Tungen gård malt av Kurt Nicolai Johansen.
Eier av maleriet er Steinar Vidvei.
 

 

 

Bakside


Tungen gård malt av Kurt Nicolai Johansen.
Eier av maleriet er Steinar Vidvei.
Figurer skåret av treskjærer Ole Laulo (1825 - 1901) til Tungen gård i 1867.
Eier av figurene er Olav Kristian Vidvei.
Foto: Olav Kristian Vidvei
.