Årbok for Strinda historielag 2005
Forside

Belbuan gård fra Hagesiden.
Malt av P.E. Schei 1932.
 

 

Bakside


Gårdstunet på Belbuan gård malt av O. Ericson 1965.
Hovedhuset er malt uten valmet tak.
Eier av maleriene er Jon Hjelde jr.