Årbok for Strinda historielag 2003
Forside

Maleri av Dragvoll gård av John Stendahl
 

 

Bakside


Maleri av Dragvoll gård av John Stendahl