Årbok for Strinda historielag 2002
Forside

Maleri av Paul Kastbrekken fra rundt 1940.
Vi ser veien til Bekken og Estenstadmarka.
Denne vegen ble bygget midt på 1930-tallet for å gi arbeidsledig ungdom arbeid.
I forgrunnen er gården Bergli. Eier var Emil Berg. By
gningene ble revet i 1972.
Lenger bak er gården Dalset. Eier var Johan Viktil.
 


Bakside


Maleri av Paul Kastbrekken fra rundt 1940.
Vi ser veien til Bekken og Estenstadmarka.
Denne vegen ble bygget midt på 1930-tallet for å gi arbeidsledig ungdom arbeid.
I forgrunnen er gården Bergli. Eier var Emil Berg. By
gningene ble revet i 1972.
Lenger bak er gården Dalset. Eier var Johan Viktil.