Årbok for Strinda historielag 2001
Forside

Tømmerholt gård.
Maleri av Paul Kastbrekken.
Maleriet henger på Estenstadhytta.

 

 

Bakside


Estenstaddammene.
Maleri av John Stendahl.
Maleriet henger på Estenstadhytta.