INNHOLDSFORTEGNELSE 2006
 

Forord......................................................... side   5
Jan Åge Habberstad: Historien om Strinden Teglverk............. side   7- 25
Agnar Auran: Jakobsli mølle.................................... side  26- 29
Asbjørn G. Johansen: Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri,
butikk og postkontor........................................... side  30- 41
Ivar Moum: I.J. Moum handelsgartneri 1827-1999................. side  42- 51
Ragnhild E. Lande: Reitgjerdet- institusjonen og arbeids-
plassen. (Dels i samarbeid med Emil Forsaa).Inneholder:
Skrevet om Reitgjerdet (litteraturliste) s.67-68............... side  52- 68
Randi Moxness: Barndomsminner fra området ved Brøset og Reit-
gjerdet i 1940-årene........................................... side  69- 75
Lise Hartmann Flood: Fridheim barnehjem........................ side  76- 89
Eldrid Breivik Hansen: Barndom på Berg 1932-1945............... side  90-102
Svein Linge Solberg: Krigspreget oppvekst på "Snaustrinda"..... side 103-116
Knut L. Vik: Femaarsberetning vedkommende Strindens folke-
skoler for aarene 1901-1905. Faksimile m. innsatte illustr. ... side 117-127