INNHOLDSFORTEGNELSE 2005
 

Forord......................................................... side   5
Arnold Sjøsund: Strindheim skoles historie. Skoleutvikling i
Strinda og Trondheim........................................... side   7- 34
Astrid Krog Halse: På Vidmyrbronom (dikt)...................... side  35
Jon Hjelde jr.: Belbuan planteskole- Litt mer om virksomheten
på Belbuan..................................................... side  36- 46
Major Roar Glenne: Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2004......... side  47- 58
Lise Hartmann Flood: Solveig Haugan- en arbeiderdikter
fra Strinda.................................................... side  59- 67
Agnar Auran: Vikerauntjønna- vannkilde til kraftverk og
drikkevannskilde............................................... side  68- 71
Asbjørn Johansen: Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager..... side  72- 77
Agnar Auran: Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda.......... side  78- 92
Hermann Hansen: Bromstad: En storgård på Strinda............... side  93-109
Hermann Hansen: Persaune og Persaune hageby. Boligbygging,
sykehus, militærleir........................................... side 110-142
Kontreadmiral Bjørn Bruland: Undervannsbåtvåpenet og
Persaunet leir................................................. side 143-145
Jon E. Kvistedal: Gamle mål.................................... side 146-147
Hermann Hansen: Strinda i 1905. Én nei-mann - og én tviler..... side 148-160