INNHOLDSFORTEGNELSE 2004

Forord......................................................... side   5
Kari Lassen Grendahl/Kristofer Grendal: Angelltrøa Hovedgård... side   7- 17
Ingvar Lånke: Trekk fra Åsvang skoles historie. Omgangsskole-
rodeskoler- fastskoler......................................... side  18- 40
Randi Tvete Vik/Ingvar Lånke: 1981- Åsvang skole fyller 100 år. side  41
Kantate til 100-årsjubiléet ved Åsvang skole. Tekst Audhild By. side  42
Bjarne Gjerding: Historien om rehabiliteringen av gammelbygget
på Åsvang skole................................................ side  43- 45
Gammelskolens hyllest. (Sang av lærer Roar Dille til 100-års-
jubiléet for Åsvang skole i 1981).............................. side  46
Esther Nordmark: Ei lita by-pi' på besøk "på lainnet" i 1920-
åran........................................................... side  47- 48
Asbjørn G. Johansen: Kaféen på Meieribakken.................... side  49- 54
Knut Solem: Veveren Andreas Valen.............................. side  55- 58
Thor J. Hafstad: Lade flyplass i krig og fred.................. side  59- 72
Jon E. Kvistedal/Knut L. Vik: Byutvidelse i 1864 og senere..... side  73- 80
Per Olav Tiller: Om heim og hjem i stedsnavn i byen
og på Strinda.................................................. side  81- 85
Arnold Dalen: "Bone" og "bypist"- det gamle strindamålet og
forholdet til bymålet.......................................... side  86- 92
Jon E. Kvistedal: Forordning om pliktavlevering fra 1781....... side  93- 95
Per Arne Larssen: Oppveksten på Berg i etterkrigstiden.Gårds-
nummer 59, bruksnummer 1 fra 1947.............................. side  96- 99
Julehilsen fra Strinda 1932. (Stoff fra julehefte anno 1932)... side 100-101
Artikler i Årbok for Strinda historielag 2001-2003............. side 102-103