Innhold

Forord ............................................................................ 5

Jan P. Breida:
Bare en fattig husmann -
en historie om husmannskår, standsskille og maktmisbruk ..... 7

Terje Nafstad:
Bakkaunet - noen minner ................................................ 41

Eli Fremstad:
Ugress i Strinda, den gang da .......................................... 51

Randi Moxness:
Estenstadhytta 50 år - slik startet det ................................ 58

Agnar Auran:
Ole Olsen Qvam og det Qvamske legat. ............................. 69

Agnar Auran:
Saxenborg gård ............................................................. 74

Knut Skjervold:
Hvordan travsporten fikk sitt senter på Leangen ................. 81

Asbjørn G. Johansen:
Slaget om Stalingrad og ploghuset ved Kuset ...................... 92

Thorleif Eggen:
Gaute  Næringsmiddelindustri A/S .................................... 101

Eldrid Breivik Hansen:
Barndommens leker ...................................................... 112

Fest på Leira og på Rotvoll i 1807 .................................... 120