Innhold

Forord ............................................................................ 5

Kjell Furuset:
Dalen - fra husmannsplasser til blindeskole og høgskole ......... 7

Thorleif Eggen:
Gravplassen på St. Hanshaugen ved Charlottenlund.
Minner fra frigjøringsvåren 1945 ....................................... 48

Sigurd A. Fjær:
Vivita - og løperne Viktor Olsen og Ernst “Kruska” Larsen ..... 59

Jan P. Breida:
Skipsbyggeren på Charlottenlund. Historien bak stedsnavnet . 63

Olav Hogstad:
Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag ............. 90

Solveig Solem:
Dalheimområdet – fra husmannsplasser til boligfelt ............ 105

Asbjørn G. Johansen:
Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet ...................... 121

Solveig M. Holm:
Charlottenlund sanitetsforening ....................................... 129

Eldrid Breivik Hansen:
Turer og turløyper i Estenstadmarka for rundt 60 år siden ... 136

Jan Habberstad:
WikiStrinda - Strindas nye leksikon................................... 143