Strinda den gang da                                                                               Årbok for Strinda historielag 2014

 

 

Innhold

 

 

 

Forord ..................................................................................................................... 5

 

Jan P. Breida:

«General Schmettows dagbok 1814»

Et tilbakeblikk med lokale glimt fra grunnlovsåret ................................................ 7

 

Jan P. Breida:

Første demokratiske valg i Strinda

En nasjonal begivenhet i Lade kirke for 200 år siden ......................................... 54

 

Jan Nordstrand:

Rosendal - kulturens tempel ................................................................................ 61

 

Haldis Isachsen:

Trondhjems Aktieteglværk Bakklandet – og leire fra Strinda ......................... 75

 

Oppvekst på Brøset Hageby 1950-tallet .......................................................... 95

Kari Hoff, Randi Woldseth (Reinsli), Mari Hansen (Aasveien), Solveig Sundberg og

Kari Geving (Hjeldnes):

Jentene forteller. .............................................................................................................. 96

Arngrim Søpstad, Per Morten Bakken, Ole Holthe og Per Andreas Westgård:

Guttene forteller ............................................................................................................ 106

Randi Kvistedal og Morten Løfsnæs:

A/S Gaula Fabrikker ........................................................................................... 112

 

Knut Skjervold:

Byutvidelsene i 1847 og 1864 -

og litt om fire eiendommer som ble byeiendommer ........................................... 125

 

Solveig Solem:

Strinda – fra bygd til by ...................................................................................... 136

 

Lise Hartmann Flood:

Berg Prestegård ................................................................................................... 147

 

Pål Olav Røstad:

Mer om Nikolai Ivanovitsj Sokolov - krigsfange i Strinda ................................ 162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3