Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem
Kasserer
Torodd Næss
Sekretær
Gleny Foslie
Styremedlemmer
Lars Lilleeng
Øystein Valla
Gunhild Hoff Stuan
Asbjørn Nøvik
Revisor
Leif Engen
Magne Måge
Valgkomite
Jan Åge Habberstad
Eirik Ørdal
Morten Meek


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel
Skogstien i Strindamarka er gjenåpnet 8. september

 

Skogstien er godt merket. Her er de gamle skiltene som fortsatt står.
 

Nye stolper forsterker merkingen av løypa på noen områder.
 

En rekke informasjonsskilt om skogen og skogbruket i Strindamarka er satt opp på denne måten.


 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker