Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem

Kasserer

Torodd Næss

Sekretær

Grete Espeland

Styremedlemmer

Terje Aas
Lars Lilleeng
Ebba Bredland
Tor Gjermstad

Revisor

Roar Stokholm

Valgkomite

Allan McQuarrier
Berit Fosland
Jan Åge Habberstad


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel

Årsmøtet Strindamarka vel 2011

Ildsjelen bak reetableringen av Strindamarka Vel, Hans Hagset ledet årsmøtet. Han oppfordret alle til å gjøre en innsats for å bevare Strindamarka som friluftsområde ved å bli medlem av foreningen.

 

Kasserer Kaare Ølmheim orienterte om regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012.
Kontigenten ble vedtatt holdt på et lavt nivå. Også i 2012.

 

I dette området ved  gården Tømmerholt vil det bli startet en rekke aktiviteter i 2012 og årene framover. Laget har kjøpt inn mye utstyr for de Frivillighetsmidlene Trondheim kommune har bevilget.

 

Naturfotograf Einar Kongshaug underholdt forsamlingen med utvalgte bilder fra Strindamarka. Han er også sentral i arbeidet med å restaurere  Skogstien og de mange skiltene i Strindamarka.

 

Det sittende interimsstyret ble gjenvalgt, og styret ble supplert med revisor og valgkomite. 

Protokoll fra årsmøtet kan du lese her.

 

 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker