Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem

Kasserer

Torodd Næss

Sekretær

Grete Espeland

Styremedlemmer

Terje Aas
Lars Lilleeng
Ebba Bredland
Tor Gjermstad

Revisor

Roar Stokholm

Valgkomite

Allan McQuarrier
Berit Fosland
Jan Åge Habberstad


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel
Nidarvoll og Bratsberg Historielag og Strindamarka Vel markerte 8. mai ved Tomset gård.

 


Minnesteinen til minne om Johan Moans flukt fra Rinnans bandekloster i Jonsvannsveien til Tomset 26. mai i 1944 ble reist og avduket 8. mai 1971.
Johan  Moan var selv til stede sammen med generalmajor Ole Otto Paus, oberst Rolf Hauge, oberst Erling Rasmussen og initiativtaker til å få reist steinen.

Lars Rø på Storhaugen og mange andre kjente og ukjente var ved steinen da avdukingen skjedde.
Lørdag ettermiddag 8. mai 1971 var det middag i Erkebispegården til innbudte.

De siste 12 åra har Nardo og Bratsberg Historielag pyntet med blomster til 8. mai.
 

Minneskrift om Johan Moan, se her
Bandeklosteret: se her
 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker