Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem

Kasserer

Torodd Næss

Sekretær

Grete Espeland

Styremedlemmer

Terje Aas
Lars Lilleeng
Ebba Bredland
Tor Gjermstad

Revisor

Roar Stokholm

Valgkomite

Allan McQuarrier
Berit Fosland
Jan Åge Habberstad


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel

Dugnadsgjengen hedret med middag på Estenstadhytta 26. november

Leder i Strindamarka Vel, Harald Norem, evaluerte innsatsen i Estenstadmarka i 2015, og la fram tanker om neste års oppgaver.
 

Rydding av stier er det jobbet mest med i 2015. Kavling av bløte partier, drenering og graving av grøfter, fjerning av kratt.

Prioriterte områder har vært ved Tømmerholtdammen og Estenstaddammen.

Utsiktplasser er ryddet og vil bli ryddet ytterligere i 2016 ved Månen og ved Skogstien og lysløypenettet.

Det er satt opp 5 informasjonstavler ved Kvernhusflata, Estenstad gård, Tømmerholt gård, Tømmerholtdammen, og Reservedammen.
 

Tanker om året 2016:

*Fortsette dugnadsarbeidet
*Avtale med grunneiere om rydding på privat grunn
*Flere informasjonstavler, bl.a. ved Svarttjønn og ved gamle bergverks- og kalkuttak
*Holde området ved Estenstadhytta strøkent
*Fortsette det gode samarbeidet med Trondheim kommune
*Være høringsinstans

 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker