Innmelding i Strindamarka Vel

 

Medlemskontingent for 2017
Enkeltmedlemmer kr 100,00
Familier kr 150,00
Lag/foreninger kr 100,00
Bedrifter kr 500,00

 
Felt med * må fylles ut.
Navn
Enkeltmedlem/familie/lag/forening/firma:
*
Kontaktperson i lag/forening/firma:
Postadresse:   *
Postnr:     *
Poststed:   *
E-post: *
Telefon: *
     
Velg type medlemskap:    
Enkeltmedlem kr 100,00  
Familie kr 150,00

Lag/forening kr 100,00

Firma kr 500,00

     
 
Jeg ønsker å bidra/ delta på følgende:
   
Betal medlemskontingenten til vår konto:  4202 35 50037.