Strinda 

historielag

 

Stiftet 9. mai 1996

   

 
 
     
 

Strinda og Verden  -  for 40 år siden

Norgesrevyen- Norwegian pictorial review var en bokserie som Faktum forlag utga i bokform hvert kvartal. En slags ”dagsrevy” med bilder og tekst både på norsk og engelsk. Vi har plukket ut noen klipp over begivenheter fra Trøndelag og resten av verden.
 
 
 

                 Se større bilde

 


24. februar.
Storbrann på Rosenborgkaia
 

Ved årsskiftet tilsto en 14-årig gutt i Trondheim at han i løpet av 1968 hadde tent på seks steder i byen. Den farligste brannen var i Erling Skakkes gate 16. juli. I midten av februar medga en psykiatrisk pasient på 23 år at han sto bak ildpåsettelsen i A. J. Nilssons trelastlager i samme by 9. desember i fjor, og mistanken om nok en pyroman meldte seg da lager- og produksjonslokalene til fire andre trelastforretninger på Rosenborgkaien brant ned 24. februar.


 


 

8. mars.
Snøskred krevde 7 liv i Oppdal

Femten unge mennesker i leid buss nådde først fram til Oppdal 8. mars da et større selskap av bankfunksjonærer fra Trondheim skulle tilbringe weekenden i det herlige turterrenget der. Fortroppen var snar om å ta skiheisen fra Haaker til Ørsnipa-platået for å følge en oppstukket rute. Vanligvis vender skituristene tilbake til bygda gjennom den slake Ådalen. De femten kollegene var ikke så kjent i området, og lot seg friste til å starte utforkjøringen gjennom den trange Skårdalen, som man passerer underveis mot Ådalen. To av mennene, Egon Holt og Jan Asgård, lå litt foran i sporet og satte først utfor. Og nå skjer det uhyggelige: et 80 m bredt og 200 m langt snøskred løsner og så å si jager de to foran seg nedover dalsiden. Da skredlarmen stilnet. lå ni andre av følget begravd i snømassene. Fire sto tilbake på toppen, de hadde ikke nådd å sette utfor før raset løsnet. Se større bilde
 Holt fortsatte mot bygda for å varsle om ulykken, Asgård og en kollega som kom seg fri av snøen ved egen hjelp, trakk i fellesskap fram en mann som bare hadde en fot stikkende opp av snøen. Han var besvimt, men kviknet fort til. Imens hadde Holt truffet en gruppe elever fra Levanger lærerskole. De skulle praktisere fjellsikring og hadde kjelker, spader og sondestenger med, og dro rett til rasområdet. En time senere var også mannskaper fra bygda i arbeid der. Ved18-tiden fant folkene den første av sju omkomne, ved 2-tiden om natten var det trukket fram seks døde. Kunstig åndedrett og hjertemassasje ble forsøkt på samtlige seks, men uten resultat. Ennå savnet man den 28-årige Else Irene Gautvik Et par hundre mann fortsatte letingen i dagene som fulgte, og 16. mars fant de henne. Hun lå fastklemt mot en stein fem meter nede i snømassene og om lag 50 m ovenfor det øverste sted lavinehundene hadde interessert seg for. To dager tidligere var de seks andre forulykkede blitt bisatt fra Vår Frue kirke i Trondheim under overveldende deltagelse

 
 

 

17. mars.
Golda Meir blir stats-minister

Fru Golda Meir får tillitsvotum i den israelske nasjonalforsamling med 84 mot 12 stemmer og tas i ed som statsminister
 

Se større bilde

 


Se større bilde

28. mars.
President Eisenhower dør

Den amerikanske general og ekspresident  Dwight D. Eisenhower dør 78 år gammel på Walter Reed – sykehuset i Washington.

 

 

       
 

 

Se større bilde               


Se større bilde

 

Postranet på Moholtan følges opp 

Norge hadde 3200 poståpnerier i 1968. Av disse var ca. 2000 enmanns-betjent. Noen kontorer ligger avsides og har et sparsomt verneutstyr, og de ansatte der er dårlig beskyttet om ransmenn skulle forsøke seg. At det forekommer, vet enhver. Samme forhold gjelder en rekke banker. For de yrkesgrupper som daglig håndterer store pengebeløp, vil det føles betryggende å sitte bak panserglasset som ble demonstrert på den mest overbevisende måte i Trondheim denne måned. I en av Sivilforsvarets bunkere avfyrte en politimann tre pistoler med forskjellig kaliber mot en panserglassplate 4-5 meter borte. Glasset fikk tre merker, men ingen av prosjektilene trengte gjennom glasset. En ferdigmontert ekspedisjonsboks av dette glasset ble stilt ut, og firmaet som introduserte panserglasset, forærte boksen til Postverket med ønske om at den måtte bli satt opp i Moholtan poståpneri, der Peder Krogstad ble stukket ned i 1968

 

Glassmester A. L. Riis har skyteren parat, men Krogstad er helgardert bak panserglasset. Det holder også når skudd avfyres på ganske kort hold.

 

 

Knipetak vinner pris

En klo som har fire klør av galvanisert stål og det treffende navnet «Knipetak», vil sikkert bli mange bilisters trøst under vanskelige føreforhold vinterstid. Klørne kan nemlig monteres på drivhjulene i løpet av 10-20 sek. Oppfinneren er Egil Hyggen, som for noen år siden gjorde seg bemerket med en mindre kjettingklo. Han fikk Spigerverket interessert, forbedret patentet og gleder seg nå over forespørsler fra så fjerne land som U.S.A., Australia og Japan. «Knipetak» var blant de fem produkter en kritisk jury besluttet å tildele Designprisen 1968. I tillegg fikk Hyggen et stipend på 5000 kr.

 

 

Se større bilde