Strinda  historielag  


 

Stiftet 9. mai 1996

   

 
     
 

Ukas presentasjon
Strinda videregående skole fyller 75 år – vi gratulerer!
 
 

 Se større bilde           
              Foto: Jan Habberstad  

 


I år fyller Strinda Gymnas 75 år.

Dette bildet ble tatt fra Tyholttårnet i juni 2003.
Da var skolen 70 år og gamle Blussuvoll skole vises også til venstre i bildet.


 


 

Se større bilde             
Foto: Jan Habberstad
 

Mange av våre medlemmer og lesere har gått på denne skolen.
Vi vil derfor gi en omtale av Strinda videregående skole, men legger vekt på de første 50 årene. Mye av stoffet har vi hentet fra jubileumsberetningen ”Strinda Gymnas – kort historikk for tidsrommet 1933-1968” av rektorene Torjus Berge og Finn Berntsen.

Bildet viser Strinda videregående skole i oktober 2007 med Tyholttårnet i bakgrunnen.


 


 


Se større bilde

 

Strinda kommune var vokst til en stor kommune tidlig i 1930-årene. Ungdom fra Strinda som ville gå på middelskolen kunne bare bli tatt opp ved Trondheim Katedralskole. Men bare elever med de aller best karakterene kunne komme inn der.
Strinda kommunestyre besluttet i møte 27. april 1934 å opprette en kommunal middelskole. Det ble sluttet kontrakt med Trondhjems borgerlige Realskole om leie av lokaler.
Skolen startet høsten 1934 med to førsteklasser, en jente- og en gutteklasse, samt en 2. klasse. Denne klassen hadde gått sitt første skoleår ved en privat skole nær Berg skole i Strinda.

Klikk på bildet av fanen og les utdrag av skolens historie.

Da skolen feiret 50 - års jubileet i 1983 ble det også laget en beretning, les utdrag fra denne.(17MB)

 

 
Cand. real. Signe Caspara Fransrud
(1902-) var en av de første som ble tilsatt ved skolen. Hun fikk et kjælenavn ”Franza”. Her sitter lektor Fransrud  på grusbanen der det i dag er en plasthall.
Det er pause i fotballkampen mellom russepikene og lærerne våren 1968.
Av andre lærere som skulle få lang arbeids-ansettelse ved skolen var
Erling Mottré
(1898-1977) og
Tor Johnsen
(1902-1990)
som begge begynte i 1936.

Finn de andre lærerne på Strinda her

Se større bilde
  Foto: Jan Habberstad
 


Se større bilde              
Foto: Jan Habberstad

På bildet fra Lerkendal høsten 1967 ser
vi den respekterte og strenge fysikklærer
Tor Johnsen nærmest kamera.

 

 

 

Se større bilde             
 

De lokalene skolen leide i Trondheim fikk snart plassproblemer. De flest av klasserommene lå i Dessengården, en gammel bygning fra ca. 1870 med vedfyring og halvråtne vinduer. Etter krigen begynte planleggingen av nytt skolebygg og en tomt på 22 mål ved Blussuvoll østre ble valgt. Søknad om byggeløyve ble sendt inn i 1950, men det ble flere runder med reduksjon av arealet på skolebygningen før skolebygget sto ferdig høsten 1955. Byggekostnaden ble 2,63 millioner kroner. Offisiell åpning var 16. april 1956. På bildet ser vi at den opprinnelige delen av skolen senere fikk et tilbygg mot Harald Bothners veg. 

 

 

Se større bilde               
Foto: Jan Habberstad
 

Navnet på skolen er endret flere ganger. Ved opprettelsen het den Strinda kommunale middelskole. Skolen endret i 1935 navn til Strinda kommunale høgre allmennskole. Etter skoleloven av 1935 gikk skolen over til 3-årig realskole og 5-årig gymnas. Den første realskoleklasse ble tatt opp høsten 1939, og høsten 1941 fikk skolen sin første realgymnasklasse. Gymnaset ble utvidet høsten 1942 med en klasse på engelsklinjen. I 1955 ble navnet forandret til Strinda realskole og gymnas. Fra 1. januar 1965 overtok Sør-Trøndelag Fylke skolen. Siste realskoleklasse tok eksamen i 1967 og navnet ble deretter Strinda gymnas. I 1978 ble skolens navn Strinda videregående skole.

På bildet ser vi 2RB gjøre klar til fotballtrening i langfriminuttet våren 1967. Fra venstre Svein Solberg, Ragnar Brattaas, Per Knotten og Øyvind Belsvik.

 

 

Dr. Phil. Hans Henie ble tilsatt som skolens første bestyrer. Han fungerte i stillingen til våren 1942.
Fra 1. august 1942 ble lektor Alf Munch Bjelke Holtermann tilsatt som rektor og fungerte til 8. mai 1945.


 

 


 
 

  

 
 

 


 

 

 

 

 

 
Lektor Finn Børseth (1898-1974) ble så konstituert som rektor og fungerte til 31. desember 1946.   Cand. real Torjus Berge (1895-1976) ble rektor fra 1. januar 1947 og gikk av for aldersgrensen 31. mars 1964.  
Rektor Finn Berntsen (1914-) ble
ble tilsatt i 1964 og stod i
stillingen til han gikk av med alderspensjon.
 
 
En oversikt over lærerne ved Strinda Høgre finner du her  

 


 


 


Se større bilde

 
 
Gymnassamfunnet STRIX ble stiftet i 1941 og ga elevene god trening i organisasjonsarbeid. DOMELUS-ordenen (Den (Den Overordentlige Melkehungrige Ugle Strixianes Orden) utnevnte riddere av STRIX.  

 


 


 

Sverre Diesen
Se større bilde
 
 

Skolen hadde også egen avis, Blæsuvoldens Efteretningstidende som så dagens lys 21. november 1959. Blant de mange kjente redaktører av BE, er nåværende forsvarssjef Sverre Diesen.
Spalten  ”På lektormunne” var legendarisk, les her. Det var kø når skoleavisa kom ut med nytt nummer!


Skoleidrettslaget ble startet i 1945, og flere elever utmerket seg gjennom sin idrett. Trygve H Leinum (1909-1992) var en kjent og kjær idretts-lærer gjennom mange år. Her er han nok tydelig misfornøyd med en idrettsprestasjon.         

Se større bilde                Foto: Jan Habberstad
 

Blant de mange gode lærere på Strinda Gymnas gjennom mange år er lektor Erik Dørum (1932-2008) blitt en ”legende” for sine meget levende måte å beskrive historisk materiale på. En typisk Dørum- kommentar hentet fra ”På lektormunne” er :
Adam og Eva gikk også en tur- det er derfor vi sitter her.